Komenda Miejska Policji w Gdyni

ul. Portowa 15
81-350 Gdynia

tel. centrali : 058-74-43-600
Oficer Dyżurny: 058-66-21-222
Pomocnik Dyżurnego: 058-66-21-622
 
http://www.gdynia.policja.gov.pl/index.php

Wydziały KMP w Gdyni

Wydział/sekcjaTelefonFax
Wydział Kryminalny
Prowadzi działania operacyjne w celu zwalczania przestępstw kryminalnych, w tym, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i samochodowej. Prowadzi poszukiwania i identyfikację osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych.
058-66-21-703fax. 058-66-21-799
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Prowadzi postępowania przygotowawcze , gromadzi dokumentację oraz materiał procesowy na potrzeby Sądu i Prokuratury z zakresu najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie Gdyni.
058-66-21-803fax. 058-66-21-128
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Prowadzi działania operacyjne w celu zwalczania przestępstw gospodarczych (powodujących znaczne straty w obrocie gospodarczym i w mieniu Skarbu Państwa oraz przestępstw dokonywanych w obrocie kapitałowym jak wyłudzanie kredytów bankowych, przestępstwa giełdowe, przestępstwa związane z ubezpieczeniami majątkowymi, przetargami itp.) Zwalcza przestępstwa podatkowe, piractwo przemysłowe i intelektualne, przestępczość internetową, korupcję, oraz fałszerstwa.
058-66-21-400fax. 058-66-21-409
Wydział - Sztab Policji
Koordynuje i analizuje działania wszystkich służb policyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewnia właściwy obieg informacji o zdarzeniach mających miejsce na terenie podległym KMP w Gdyni. Zapewnia bezpieczeństwo podczas imprez masowych. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań policjantów - Przewodników Psów Służbowych.
058-66-21-053fax. 058-66-21-059
Wydział Prewencji
Zajmuje się organizacją, koordynacją i nadzorem nad pracą policjantów w zakresie realizacji zadań związanych ze służbą zewnętrzną. Inicjuje zmiany w dysponowaniu służbami patrolowymi w celu efektywniejszego zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach Gdyni. Realizuje programy z zakresu prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii. Opracowuje materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania i zwalczania demoralizacji, przestępczości oraz patologii społecznych. Prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, rozpatruje skargi i realizuje postępowania dyscyplinarne dotyczące pracowników policji i funkcjonariuszy.
058-66-21-603fax. 058-66-21-126
Wydział Techniki Kryminalistycznej
Zabezpiecza i gromadzi ślady na miejscu zdarzenia. Współpracuje z pionem kryminalnym i dochodzeniowym w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.
058-66-21-423-
Wydział Ruchu Drogowego
Zapewnia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kontroluje ruch i obsługuje zdarzenia drogowe oraz prowadzi postępowania dotyczące wykroczeń drogowych.
058-66-21-530fax. 058-66-21-125
Wydział Kadr i Szkoleń
Zajmuje się zatrudnianiem pracowników policji, mianowaniem i przenoszeniem funkcjonariuszy na wybrane stanowiska, nadzorem nad doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy i pracowników policji oraz realizacją zmian struktur etatowych KMP Gdynia.
058-66-21-310fax. 058-66-21-319
Sekcja Wspomagająca
Zaopatruje w środki i materiały niezbędne do pełnienia służby, zapewnia ciągłość w funkcjonowaniu transportu, systemów informatycznych i łączności. Odpowiada za wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych.
058-66-21-211fax. 058-66-21-339
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialny
Czuwa nad bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, zajmuje się obsługą kancelaryjną dokumentacji jawnej i niejawnej wraz z jej archiwizacją, nadzoruje pracę sekretariatów w wydziałach i jednostkach podległych KMP Gdynia.
058-66-21-821-
Rzecznik Prasowy KMP Gdynia
Współpracuje z mass mediami w zakresie polityki informacyjnej Komendy.
058-66-21-204-
 

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama