Straż Miejska

ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

Komendant Dariusz Wiśniewski

tel: 058 663 49 60
tel. interwencyjny 058 660 22 03
                             058 660 22 04
                             996

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do zadań Straży Miejskiej należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Gdyni, a w szczególności:

1. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
2. współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
3. czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
4. egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów,
5. egzekwowanie utrzymania właściwego stanu ciągów pieszych oraz jezdni szczególnie zimą w trudnych warunkach pogodowych,
6. informowanie właściwych służb o złym stanie nawierzchni jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczeniu prac prowadzonych w pasie drogowym,
7. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta Gdyni,
8. udzielanie asysty pracownikom samorządowym przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa,
9. przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego, przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, ujawnianie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,
10. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji i posesji prywatnych,
11. kontrola działalności handlowej i usługowej, kontrola targowisk miejskich pod względem legalności prowadzonej działalności, przestrzegania przepisów sanitarnych oraz utrzymania czystości, udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o nią zwrócą,
12. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
13. udzielanie pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
14. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
15. straż miejska współpracuje z Policją oraz innymi służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, poprzez strażników pełniących funkcje Rewirowych stale współpracuje z Radami Dzielnic oraz dzielnicowymi Policji.
16. Inne obowiązki Straży miejskiej:
* informowanie odpowiednich instytucji o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej,
* informowanie Policji o przestępstwach,
* informowanie Pogotowia Ratunkowego o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej,
* zabezpieczanie miejsc wypadków i awarii do czasu przybycia właściwych służb,
17. Strażnik Miejski ma prawo do:
* udzielania pouczeń,
* legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości,
* ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
* nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
* dokonywanie czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
* usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama