Historia dzielnicy - kalendarium do 1935 r.

Gdynia jest już miastem - intensywny rozwój

1931 r. - 01.01 - Erygowano następujące gdyńskie parafie: Świętej Rodziny (na Grabówku), Bazyliki Morskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza.
1931 r. - 09.01
- Julian Rummel założył Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych. Sekretarzem związku został Jerzy Michalewski.
1931 r. - 10.01
- Polska Agencja Morska przyjęła przedstawicielstwo „Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego".
1931 r. - 12.01
- Wizyta w Gdyni nowego Ministra Przemysłu i Handlu Adama Prystora.
1931 r. - 13.01
- Statek „Pułaski" wypłynął w rejs do Nowego Jorku po raz pierwszy z całkowicie polską załogą. Kapitanem był Eustachy Borkowski.
1931 r. - 14.01
- Komisarz Rządu wydal zarządzenie w sprawie zmiany statutu Magistratu. Utworzono Oddział Inspekcji Miejskiej.
1931 r. - 10.02
- Odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla uczczenia 10 rocznicy odparcia najazdu bolszewickiego. Tablica przedstawiająca wizerunek Marszałka Piłsudskiego została wmurowana w holu dworca kolejowego w Gdyni.
1931 r. - 10.02
- Uroczyste otwarcie pierwszej placówki bibliotecznej Towarzystwa Czytelni Ludowych w Domu Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Starowiejskiej 1.
1931 r. - 12.02
- W Gdyni odbyło się walne zebranie Związku Oficerów Marynarki Handlowej.
1931 r. - 13.02
- Rada Miasta podjęta uchwałę, by w celu uczczenia dnia imienin Józefa Piłsudskiego, 19 marca, przemianować Aleję Kasyna na Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nazwa ta przetrwała do września 1939 r. Po wojnie zmieniono nazwę na Aleję Czołgistów. Na przywrócenie poprzedniej nazwy trzeba było czekać ponad 50 lat.
1931 r. - 21.02
- W kinie „Morskie Oko" wyświetlony został w Gdyni pierwszy film dźwiękowy pt. „Parada miłości"
1931 r. - 24.02
- Otwarto w Gdyni nową restaurację „Cristal", mieszczącą się przy ulicy Świętojańskiej. Był to jeden z najpopularniejszych lokali przedwojennej Gdyni.
1931 r. - 01.03
- Koło Dziennikarzy utworzone w 1929 roku, przekształciło się w Morski Syndykat Dziennikarzy.
1931 r. - 09.03
- Julian Rummel założył Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych. Sekretarzem związku został Jerzy Michalewski.
1931 r. - 18.03
- Komisja do spraw Rozbudowy Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie utworzenia towarzystwa budowy i eksploatacji domów dochodowych.
1931 r. - 29.03
- Po raz drugi Marszałek Józef Piłsudski bawił w Gdyni, gdy na kontrtorpedowcu ORP „Wicher" powracał po trzymiesięcznej kuracji na Maderze. Na nabrzeżu w Gdyni oczekiwali Marszałka: premier W.Sławek, ministrowie A. Prystor i F. Składkowski oraz dowódca floty admirał J. Unrug.
1931 r. - 10.04
- Tymczasowa Rada Portowa podjęła uchwałę o nadaniu basenowi nr 2 w porcie wewnętrznym, imienia Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego.
1931 r. - 14.04
- Bronisław Biały został mianowany Komisarzem Rządu w Gdyni.
1931 r. - 10.05
- Odbyło się uroczyste pożegnanie „Daru Pomorza", który wyruszył z Gdyni w pierwszy w dziejach polskiej żeglugi rejs do Ameryki Północnej.
1931 r. - 14.05
- Odbyło się zabranie założycielskie Związku Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Prezesem został Kazimierz Śliwkowski. Miejscem spotkań była kawiarnia „Label" przy ulicy Świętojańskiej.
1931 r. - 20.05
- W Gdyni zlikwidowano Magistrat i Starostwo Grodzkie.
1931 r. - 22.05
- Powstało przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich, polsko-holenderska spółka „Mopol". Kuter tej spółki, jako pierwsza polska jednostka, dokonuje połowów na Morzu Północnym.
1931 r. - 16.06
- Prezydent RP wydał dekret o mianowaniu Zygmunta Zabierzowskiego Komisarzem Rządu w Gdyni z dniem 1 lipca.
1931 r. - 23.06
- Rozpoczął się strajk marynarzy na polskich statkach, m.in. „Kościuszko", „Kraków", „Warta". W Gdyni zorganizowano „Święto Wianków".
1931 r. - 02.07
- Rozpoczął się pierwszy kurs żeglarski dla harcerzy drużyn wodnych, zorganizowany przez Harcerski Ośrodek Morski w Gdyni.
1931 r. - 07.07
- Odbyło się pierwsze posiedzenie Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
1931 r. - 07.07
- Przed siedzibą Komisariatu Rządu miała miejsce demonstracja członków Komunistycznej Partii Polski, pod kierownictwem towarzysza Tenenbauma.
1931 r. - 09.07
- Ukazało się rozporządzenie ministra skarbu oraz ministra przemysłu i handlu w sprawie zwolnienia od cła ryb morskich, pochodzących z własnych połowów.
1931 r. - 12.07
- W Gdyni zorganizowano Festyn Legionowy połączony z „Nocą Wenecką".
1931 r. - 13.07
- Adam Bederski został Wicekomisarzem Rządu w Gdyni.
1931 r. - 21.07
- Rada Miejska powołała Sąd Kupiecki w Gdyni.
1931 r. - 04.08
- W Gdyni odbyło się Walne Zebranie Związku Literatów Polskich na Kaszubach. Przyjęto statut Związku. Prezesem został Kazimierz Śliwkowski.
1931 r. - 12.08
- W Gdyni zaprezentowano obraz Wojciecha Kossaka pt. „Grunwald".
1931 r. - 26.08
- Rada Ministrów podjęła uchwałę o budowie floty wojennej.
1931 r. - 26.08
- Wizyta statków szkolnych Królestwa Italii: „Amerigo Vespucci" i „Cristoforo Colombo" w Gdyni. Dowódcą zespołu był kontradmirał Cavagnori.
1931 r. - 16.09
- W Gimnazjum Męskim Towarzystwa Szkoły Świeckiej powstała Trzecia Gdyńska Drużyna Harcerska „Czarna Gdyńska". Patronem drużyny był Bolesław Chrobry. Drużynowym został nauczyciel szkoły Władysław Dura.
1931 r. - 17.09
- W Stoczni Gdyńskiej zwodowano pierwszą motorówkę stalową o nazwie „Samarytanka", dla Urzędu Morskiego. Dziś w charakterze pomnika stoi na cokole przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdynia S.A.
1931 r. - 26.09
- W Sądzie Grodzkim w Gdyni zarejestrowano Radę Interesantów Portu.
1931 r. - 30.09
- W „Casino" na Skwerze Kościuszki otwarto kino „Bajka".
1931 r. - 03.10
- „Dar Pomorza" wyruszył w rejs wokół Ameryki Południowej.
1931 r. - 08.10
- Tragiczna eksplozja gazu w budynku przy ulicy Świętojańskiej. Było 13 ofiar śmiertelnych.
1931 r. - 17.10
- Nastąpiło wodowanie „Samarytanki", pierwszej jednostki w pełni zaprojektowanej i zbudowanej w Stoczni Gdyńskiej.
1931 r. - 18.11
- Rozpoczęto akcję aresztowań członków Komitetu Miejskiego Komunistycznej Partii Polski w Gdyni. Do 23 listopada aresztowano wszystkich działaczy.
1931 r. - 19.11
- W wyniku umowy między Naczelną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Polską Agencją Morską S.A. powstała Polska Agencja Eksportu Drewna „Paged".
1931 r. - 22.11
- „Dar Pomorza" jako polski statek, pod polską banderą, po raz pierwszy przekroczył równik, w rejsie wokół Ameryki Południowej.
1931 r. - 07.12
- W Gdyni otwarto szkołę powszechną przy ulicy Leśnej. Kierownikiem szkoły został Wojciech Stańco.
1931 r. - 09.12
- Zakończył się Powszechny Spis Ludności RP. Gdynia liczyła 33.217 mieszkańców i posiadała 21 50 budynków mieszkalnych.
1931 r. - 26.12
- Inauguracja zawodowego Teatru „Pro Arte" w zaadaptowanej sali dawnego kina „Bajka" przy Skwerze Kościuszki 8. Na otwarcie w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia przygotowano „Pastorałkę" Leona Schillera w inscenizacji Teatru Reduta. Przedstawienie odniosło olbrzymi sukces; grane było do połowy stycznia 1932 roku.
1931 r. - 27.12
- W Gdyni powstało Towarzystwo Muzyczne.
1932 r. - 01.01
- „Żegluga Polska" uruchomiła połączenie z Gdyni do Antwerpii i Rotterdamu. Była to pierwsza polska regularna linia do Europy Zachodniej.
1932 r. - 06.01
- Rozpoczęła działalność Stocznia Gdyńska.
1932 r. - 11.01
- W Sądzie Grodzkim w Gdyni zarejestrowano spółkę "Towarzystwo Budowy Osiedli" (TBO), o kapitale w 100% należącym do miasta.
1932 r. - 13.01
- Weszły w życie nowe przepisy celne, dotyczące tzw. cła preferencyjnego w porcie gdyńskim.
1932 r. - 06.02
- Capstrzyk gdyńskich organizacji społecznych z okazji 12 rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego na Pomorze.
1932 r. - 07.02
- W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odbyło się nabożeństwo w intencji Ojczyzny.
1932 r. - 08.02
- Odbyło się walne zebranie Oddziału Gdyńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Wybrano nowy zarząd, prezesem został Julian Rummel.
1932 r. - 16.02
- Odbyło się posiedzenie zarządu gdyńskiego oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, na którym przyjęto uchwałę w sprawie dorocznej organizacji Święta Morza w Gdyni.
1932 r. - 05.03
- Gdynię odwiedził kompozytor Ludomir Różycki, jeden z czołowych twórców polskiej opery i baletu.
1932 r. - 13.03
- Gościem kolejnego gdyńskiego wieczoru literackiego, w sali Hotelu Centralnego był Tadeusz Boy-Żeleński, który wystąpił z odczytem o Franciszku Villonie, w pięćsetlecie urodzin poety.
1932 r. - 17.03
- Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska" została przemianowana na spółkę akcyjną.
1932 r. - 17.03
- Przyjęto ustawę o poddaniu gospodarki finansowej miasta bezpośredniemu nadzorowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1932 r. - 31.03
- Komitet Opieki nad Dzieckiem w Gdyni rozpoczął „Tydzień Dziecka", zbiórką datków na dożywianie dzieci w szkołach.
1932 r. - 08.04
- W Teatrze Polskim w Gdyni odbyła się premiera sztuki K.Wroczyńskiego pt. „Wywczasy Donźuana".
1932 r. - 10.04
- Z portu w Gdyni wyruszyło 7 kutrów rybackich na połowy w okolicach Głębi Bornholmskiej.
1932 r. - 04.05
- Poświęcenie i otwarcie nowego gmachu Portowej Straży Pożarnej przy ulicy Centralnej.
1932 r. - 06.05
- Komisarz Rządu w Gdyni wydał zarządzenie o zwalczaniu wścieklizny. Obszar miasta uznano za zagrożony tą chorobą.
1932 r. - 21.05
- Utworzony został Sąd Okręgowy w Gdyni, obejmujący obszar sądów w Gdyni, Kartuzach, Pucku i Wejherowie. Jednocześnie uległ likwidacji Sąd Okręgowy w Starogardzie, któremu podlegał sąd w Gdyni.
1932 r. - 04.06
- W Teatrze „Pro Arte" odbyła się premiera sztuki K. Schónherra pt. „Diablica".
1932 r. - 19.06
- Odbył się pierwszy Narodowy Kongres Żeglugi. Wizyta w Gdyni Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, w 10 rocznicę rozpoczęcia budowy portu i w 12 rocznicę powrotu nad Bałtyk. Podjęto uchwałę w sprawie opracowania projektu rozbudowy floty handlowej.
1932 r. - 20.06
- Zatwierdzono banderę Oficerskiego Jachtklubu w Gdyni.
1932 r. - 01.07
- Stanowisko dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni objął Stanisław Lęgowski.
1932 r. - 03.07
- Profesor Wacław Szczeblewski, artysta malarz, założyciel Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Grudziądzu, zorganizował wystawę dzieł malarzy pomorskich w Szkole Powszechnej nr 1. Wielkie zainteresowanie tą wystawą sprawiło, że Szczeblewski podjął decyzję o utworzeniu w Gdyni filii swej szkoły, a sprzyjające warunki sprawiły, że wkrótce zmienił zamiar i postanowił osiąść w Gdyni na stałe.
1932 r. - 08.07
- Gdyński harcmistrz Władysław Wagner wypłynął z Gdyni w rejs dookoła świata na jachcie „Zjawa I", przebudowanym z łodzi rybackiej.
1932 r. - 09.07
- Aleksander Leszczyński objął funkcję dyrektora naczelnego Linii Gdynia-Ameryka.
1932 r. - 14.07
- Pożegnanie polskich uczestników Drugiego Międzynarodowego Roku Polarnego, którymi byli członkowie załogi stacji na Wyspie Niedźwiedziej na Morzu Barentsa, płynący statkiem „Polonia". Wśród badaczy znalazł się znany pisarz Czesław Centkiewicz.
1932 r. - 15.07
- Inżynier Włodzimierz Szaniawski został mianowany Wicekomisarzem Rządu w Gdyni.
1932 r. - 25.07
- W kościele NSPJ odbył się recital organowy Feliksa Nowowiejskiego. Kompozytor zaprezentował własne utwory, m.in. fragmenty opery „Legenda Bałtyku" i oratorium „Quo vadis" oraz „Hymn do Bałtyku".
1932 r. - 31.07
- Pierwsze ogólnokrajowe obchody Święta Morza, na które przybyło ponad 100 tysięcy gości z całego kraju. W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP Ignacy Mościcki, któremu przedstawiciele miast i powiatów pomorskich złożyli ślubowanie „wierności i wytrwałości niezłomnej". Obecny był również minister Eugeniusz Kwiatkowski. Na kolejne stałe obchody Święta Morza Biskup Morski Stanisław Wojciech Okoniewski wyznaczył dzień 29 czerwca - Św. Piotra i Pawła. Święto Morza stało się największą imprezą propagandową Ligi Morskiej i Kolonialnej.
1932 r. - 01.08
- Naczelnikiem Wydziału Żeglugowego Urzędu Morskiego został mianowany Gustaw Kański.
1932 r. - 01.08
- Związek Zawodowy Transportowców zorganizował strajk „włoski" na statkach „Poznań" i „Kraków".
1932 r. - 05.08
- Przewodniczącym Rady Komunalnej Kasy Oszczędności (KKO) został mecenas Wiktor Roszczynialski.
1932 r. - 14.08
- W Gdyni odbył się Zjazd Legionistów pod hasłem „Dni Obrony Praw Polski do Gdańska i Pomorza".
1932 r. - 19.08
- Komisarzem Rządu w Gdyni został mianowany Seweryn Czerwiński.
1932 r. - 29.08
- W porcie gdyńskim rozpoczął się największy strajk portowców i pracowników przeładunkowych przeciwko obniżaniu płac. Robotnicy osiągnęli swe żądania po 7 dniach.
1932 r. - 15.09
- W Gdyni miała miejsce wizyta chińskiej misji oświatowej.
1932 r. - 22.09
- Otwarto „Dom Ludowy" przy ulicy Świętojańskiej 53, jako siedzibę gdyńskich towarzystw twórczych.
1932 r. - 28.10
- Norweski armator Wilhelm Wilhelmsen otworzył połączenie Gdynia-Australia.
1932 r. - 15.11
- Komisarz Rządu w Gdyni wydal rozporządzenie o ustaleniu taryfy maksymalnej dla dorożek samochodowych.
1932 r. - 22.11
- Powstał Związek Dostawców Węgla Brunatnego w Gdyni.
1932 r. - 14.12
- Oddział Morski Związku Zawodowego Transportowców i Związek Armatorów Polskich podpisały nową umowę zbiorową.
1933 r. - 01.01
- Biskup Ordynariusz, zwany Biskupem Morskim, utworzył nowy Dekanat Gdyński, z księdzem kanonikiem Teodorem Turzyńskim, proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski jako Dziekanem.
1933 r. - 03.01
- Do Gdyni przybył z wizytą Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku - Rosting.
1933 r. - 05.01
- Koedukacyjna Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Handlowej otrzymała nazwę: „Czteroklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Handlowej" w Gdyni.
1933 r. - 05.01
- Przed Sądem Okręgowym w Gdyni zakończyła się rozprawa przeciwko dwóm szpiegom, skazanym na 1 5 lat ciężkiego więzienia.
1933 r. - 09.01
- Gdyński „Kurier Poranny" wystąpił z postulatem powierzenia zarządzania sprawami morskimi jednemu ministerstwu.
1933 r. - 20.01
- Zmarł wiceadmirał Kazimierz Porębski, autor pierwszych projektów rozbudowy polskiej floty wojennej i portu wojennego w Gdyni, rzecznik budowy Gdyni portu handlowego i wojennego, organizator polskiej administracji morskiej, pierwszy dowódca Polskiej Marynarki Wojennej, inicjator utworzenia i organizator Szkoły Morskiej w Tczewie.
1933 r. - 21.01
- Pod przewodnictwem Wojewody Pomorskiego Stefana Kirtiklisa w sali Rady Miejskiej odbyta się konferencja w sprawie turystyki w Gdyni i na Wybrzeżu.
1933 r. - 28.01
- W willi „Świt" założono Związek Artystów Plastyków. Prezesem związku liczącego 28 członków został Marian Mokwa, najwybitniejszy polski malarz marynista.
1933 r. - 10.02
- Franciszek Sokół objął stanowisko Komisarza Rządu w Gdyni.
1933 r. - 19.02
- Mieszkańcy Gdyni protestują przeciw oświadczeniu Adolfa Hitlera o konieczności przyłączenia Pomorza do Rzeszy.
1933 r. - 25.02
- Gdynię wizytował Wojewoda Pomorski Stefan Kirtiklis.
1933 r. - 01.03
- Otwarcie nowo wybudowanej magistrali węglowej ze Śląska do Gdyni.
1933 r. - 05.03
- Odbyły się kolejne wybory do Rady Miasta Gdyni. Przewodniczącym Rady został Komisarz Rządu Franciszek Sokół.
1933 r. - 09.03
- Gdyński „Kurier Poranny" wystąpił z postulatem powierzenia zarządzania sprawami morskimi jednemu ministerstwu.
1933 r. - 11.03
- Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru celnego.
1933 r. - 15.03
- Powstał Oddział Morski Oficerskiego Jachtklubu. Komandorem klubu został komandor Włodzimierz Steyer.
1933 r. - 16.03
- Pierwsza Morska Drużyna Harcerzy im. Władysława IV, zorganizowała Pierwszą Morską Wystawę Fotograficzną.
1933 r. - 30.03
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu zatwierdziło statut gdyńskiego Towarzystwa Okrętowego Połowów Dalekomorskich „Mewa".
1933 r. - 04.04
- W Gdyni ukazał się pierwszy numer pisma pt. „Zrzesz Kaszebsko", organ działaczy kaszubskich.
1933 r. - 23.04
- Komisariat Rządu zatwierdził nowo powstałą placówkę artystyczną pod nazwą Związek Artystów Plastyków Nadmorskich. Prezesem związku, który znalazł stały lokal połączony z salami wystawowymi przy ulicy Świętojańskiej, w pobliżu kina „Gwiazda", został Marian Mokwa, najwybitniejszy polski malarz marynista.
1933 r. - 29.04
- Gdyńskie szkoły obchodziły „Święto Lasu".
1933 r. - 04.05
- Oddano do użytku wiadukt nr 4 nad torami prowadzącymi na nabrzeże Węglowe (przedłużenie ulicy Portowej).
1933 r. - 13.05
- Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem Komisarza Rządu Franciszka Sokoła.
1933 r. - 21.05
- W Gdyni rozpoczął się kolejny „Tydzień Dziecka".
1933 r. - 30.05
- Zakłady Graficzne Alfonsa Szczuki w Gdyni, przy ulicy Świętego Piotra wydały „Księgę Adresową Ziem Zachodniej Polski, Gdyni i Wybrzeża Województwa Pomorskiego".
1933 r. - 01.06
- Minister Skarbu oraz Minister Przemysłu i Handlu wydali rozporządzenie o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni.
1933 r. - 21.06
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę o uruchomieniu połączenia żeglugowego Gdynia-Palestyna.
1933 r. - 29.06
- II Święto Morza w Gdyni pod hasłem „Przeciwstawienie się wszelkim próbom ze strony niemieckiej uszczuplenia stanu posiadania na terenie Pomorza".
1933 r. - 30.06
- Powstało stale Pogotowie Przeciwpożarowe w Gdyni. Szefem pogotowia został Jan Pietraszkiewicz, młodszy inspektor pożarnictwa.
1933 r. - 01.07
- Prezydent RP Ignacy Mościcki rozpoczął urlop w Gdyni. Zamieszkał na statku „Gdynia".
1933 r. - 01.07
- Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru celnego.
1933 r. - 25.07
- Prezydent Ignacy Mościcki przyjął delegację gdyńskich rybaków.
1933 r. - 05.08
- Rząd RP i Senat Wolnego Miasta Gdańska podpisały umowę w sprawie jednakowego traktowania portów w Gdyni i Gdańsku oraz równego podziału ładunków.
1933 r. - 12.08
- W Gdyni obradował II Zjazd Polaków z Zagranicy. Oddział Miejski Ligi Morskiej i Kolonialnej zorganizował „Dzień Polaka z Zagranicy".
1933 r. - 13.08
- Szkolna fregata „Lwów", jako pierwszy polski statek przekroczył równik, co uczczono tradycyjnym „chrztem morskim" i przygotowanym na tę okazję przedstawieniem.
1933 r. - 13.08
- Zakończenie w Gdyni Pierwszego Flisu Wiślanego „Przez Polskę Wisłą do Morza" zorganizowanego przez Ligę Morską i Kolonialną. Imprezę, w której uczestniczyło około 1000 łodzi, zakończyła defilada ponad 2000 uczestników Flisu ulicami Gdyni.
1933 r. - 16.08
- Inauguracja II Instytutu Międzynarodowych Wykładów Akademickich w Gdyni. Tym razem wykłady poświęcone były kulturze narodów słowiańskich. Prezesem Rady Instytutu został znany pisarz Wacław Sieroszewski.
1933 r. - 16.08
- Na statku „Calgarie" przybył do Gdyni z grupą 650 angielskich instruktorów skautowych, naczelny skaut, generał Robert Baden-Powell. Miejscem zlotu była Polana Redłowska.
1933 r. - 23.08
- W porcie gdyńskim miała miejsce niezwykła uroczystość podziękowania załodze statku „Kronprinsessan Margareta" za uratowanie załogi statku „Niemen".
1933 r. - 09.09
- W Gdyni miała miejsce wizyta belgijskiego statku szkolnego „Mercator".
1933 r. - 25.09
- Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe otworzyło statkiem „Polonia" linię Gdynia-Palestyna.
1933 r. - 01.10
- Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o powołaniu Zawodowej Straży Pożarnej. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Franciszek Grzegowski przekazał Zawodowej Straży Pożarnej cały majątek OSP.
1933 r. - 03.10
- Powstała druga firma maklerska w Gdyni - „Rummel i Burton".
1933 r. - 09.10
- Inspektorem Szkolnym w Gdyni został Karol Ziarno.
1933 r. - 27.10
- Prezydent RP wydal rozporządzenie o pracy robotników portowych w Gdyni.
1933 r. - 11.11
- Barwnie i hucznie przygotowano w Gdyni obchody XV-lecia odzyskania niepodległości.
1933 r. - 13.11
- W Gdyni otwarto „Ruchomą Wystawę Sztuki".
1933 r. - 29.11
- Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe zawarto umowę ze stocznią w Trieście na budowę dwóch transatlantyków.
1933 r. - 08.12
- Z udziałem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego odbyło się uroczyste poświęcenie nowego Dworca Morskiego, wzniesionego według projektu opracowanego przez firmę „Dyckerhoff & Widmann" z Katowic.
1933 r. - 17.12
- Uroczyste otwarcie Strażnicy Zawodowej Straży Pożarnej przy ulicy Starowiejskiej. Przecięcia wstęgi dokonał Komisarz Rządu Franciszek Sokół.
1933 r. - 31.12
- Gdynia wyprzedziła port gdański pod względem wielkości przeładunków.
1934 r. - 13.01
- Otwarto Wolny Obszar Celny przy Basenie Ministra Kwiatkowskiego.
1934 r. - 18.01
- W sali posiedzeń Rady Miejskiej, pod przewodnictwem Komisarza Rządu odbyło się zebranie konstytucyjne członków Towarzystwa Przyjaciół Gdyni.
1934 r. - 20.01
- Powstała "Stocznia Yachtowa w Gdyni" z siedzibą przy ul. Rybnej 3.
1934 r. - 28.01
- Ukazał się w Gdyni pierwszy numer „Latarni Morskiej" pod redakcją Józefa Przewłockiego
1934 r. - 02.02
- Podczas sztormu w gdyńskim porcie zatonął holownik „Żubr". Zginęła cała 5 osobowa załoga.
1934 r. - 31.03
- Według przeprowadzonego spisu ilość mieszkańców wynosi 47 tysięcy osób.
1934 r. - 19.04 -
Otwarto restaurację „Dwór Kaszubski" (dawna „Starogdyńska") przy ulicy Starowiejskiej 31.
1934 r. - 29.04
- Biskup Morski Stanisław Wojciech Okoniewski poświęcił oddział ginekologiczno-położniczy szpitala Sióstr Miłosierdzia. Ordynatorem oddziału został dr Jerzy Krzyżanowski.
1934 r. - 03.05
- Komendant Hufca Morskiego ZHP, harcmistrz Bolesław Polkowski zorganizował sztafetę kolarską z Gdyni do Warszawy „z wodą morską dla Prezydenta Rzeczypospolitej".
1934 r. - 07.05
- Weszło w życie rozporządzenie Rady Miejskiej o przyłączeniu Chylonii do Gdyni.
1934 r. - 10.05
- Rozpoczęcie w Gdyni XI Tygodnia Lotniczego.
1934 r. - 11.05
- W Gdyni odbył się V Poranek Muzyczny z udziałem Orkiestry Marynarki Wojennej pod dyrekcją Aleksandra Dulina.
1934 r. - 13.05
- Walne zebranie Stowarzyszenia Polskiego Białego Krzyża w hotelu „Centralnym".
1934 r. - 05.06
- Kapitan Andrzej Bohomolec rozpoczął rejs na jachcie „Dal" z Gdyni do Kanady.
1934 r. - 06.06
- dr Władysław Pniewski, wybitny badacz kultury Kaszub i Pomorza, profesor Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście w Gdańsku, wystąpił w sali Rady Miejskiej w Gdyni z odczytem o Hieronimie Derdowskim.
1934 r. - 28.06
- Uroczyste otwarcie i poświęcenie Galerii Morskiej Mariana Mokwy, przy ul. 3 Maja (późniejsze kino „Atlantic"), z udziałem Biskupa Morskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, Wojewody Pomorskiego Stefana Kirtiklisa. W intencji twórcy, galeria miała stać się swoistym centrum sztuki, z organizacją koncertów, widowisk i projekcji filmowych. Największa sala z naturalnym, górnym oświetleniem pomieścić mogła tysiąc osób.
1934 r. - 29.06
- Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Bazyliki Morskiej na Kamiennej Górze według projektu Bohdana Pniewskiego. Miała to być Świątynia Opatrzności o znaczeniu ogólnonarodowym, pomnik wdzięczności za odzyskanie dostępu do morza, niepodległość i zjednoczenie wszystkich ziem.
1934 r. - 05.07
- Powstało Koło Sportowe przy Urzędzie Morskim (sekcja piłki nożnej i sekcja strzelecka), które przekształciło się w Klub Sportowy „Kotwica".
1934 r. - 12.07
- Wizyta żaglowców w Gdyni: duńskiego „Danmark" i szwedzkich „Najden" i „Jaramas".
1934 r. - 13.07
- Powstał Oddział Gdyński Centralnego Związku Artystów „Czar".
1934 r. - 20.07
- Podpisano umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim na zbudowanie do 1 września 1935 r. basenu jachtowego oraz nabrzeża w Basenie Ministra Kwiatkowskiego i nabrzeża portu drzewnego.
1934 r. - 16.09
- Pożegnanie przez tłumy Gdynian „Daru Pomorza" wychodzącego pod polską banderą w rejs dookoła świata. Komendantem był kapitan ż.w. Konstanty Maciejewicz.
1934 r. - 02.10
- W Gdyni zainicjowano Tydzień Szkoły Powszechnej. Odbył się pochód uczniów i nauczycieli żądających poprawy warunków nauki. Zbierano datki na budowę nowych szkół.
1934 r. - 19.10
- Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie granic Wolnego Obszaru Celnego w porcie gdyńskim.
1934 r. - 24.10
- Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół został przewodniczącym Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy Oszczędności w Gdyni.
1934 r. - 31.10
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego zmieniło nazwę przedsiębiorstwa na Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe - GAL.
1934 r. - 05.11
- Otwarto Agencję Konsularną Królestwa Italii przy ulicy Świętojańskiej 1. Agentem Konsularnym został A. Stella.
1934 r. - 12.11
- W Komisariacie Rządu odbyła się konferencja dotycząca porządkowania finansów publicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Skarbu.
1934 r. - 13.11
- Powstał Gdyński Komitet Niesienia Pomocy Powodzianom. Przewodniczącym Komitetu został Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni.
1934 r. - 14.11
- Polska Agencja Morska uruchomiła regularne połączenia Gdynia-Amsterdam. Połączenia otworzył statek „Merionea", należący do armatora „Towarzystwo Okrętowe Alfred Hołd".
1934 r. - 15.11
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Propagandy Turystycznej w „Polskiej Riwierze". Prezesem został Julian Rummel.
1934 r. - 17.11
- Stanisław Łęgowski dyrektor Urzędu Morskiego przekazał w imieniu Państwa dar - plac o powierzchni 1000 metrów kwadratowych przy ulicy Mickiewicza (dzisiejsza Jana z Kolna), na rzecz Zarządu Opieki nad Marynarzami Kościoła Szwedzkiego, w celu wybudowania „Domu Marynarza Szwedzkiego". Dar przyjął konsul honorowy Królestwa Szwecji w Gdyni, Napoleon Korzon.
1934 r. - 18.11
- W Gdyni zorganizowano Kiermasz Towarzystwa Czytelni Ludowych w Galerii Morskiej. Zysk z loterii przeznaczono na zakup książek dla Towarzystwa Czytelni Ludowych i na kształcenie Polaków z zagranicy.
1934 r. - 25.11
- Teatr Ziemi Pomorskiej z Torunia zaprezentował arcydramat Adama Mickiewicza pt. „Dziady".
1934 r. - 27.11
- Statek „Fior di Mandarlo" otworzył regularne połączenia Gdynia-Włochy, zorganizowane przez firmę „Rummel i Burton" w Gdyni.
1934 r. - 28.11
- Oficjalne otwarcie działalności „Polskiej Ymcy" w Gdyni.
1934 r. - 30.11
- Odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, na którym podjęto uchwalę o zaciągnięciu pożyczek na budowę w Gdyni-Witominie domów dla robotników z „Dzielnicy Chińskiej".
1934 r. - 30.11
- W sali Rady Miejskiej odbyto się posiedzenie Centralnego Komitetu Opieki na dzieckiem, pod przewodnictwem Ireny Sokół, małżonki Komisarza Rządu.
1934 r. - 14.12
- Członkowie Towarzystwa Budowy Bazyliki Morskiej w Gdyni zostali przyjęci przez Prezydenta RP, protektora Komitetu. Przedstawiono projekt urządzenia w Bazylice Morskiej kaplic dla każdego województwa.
1934 r. - 15.12
- Otwarcie Konsulatu Królestw Rumunii na Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 44. Konsulem honorowym został Bolesław Kasprowicz.
1934 r. - 17.12
- W Gdyni odbyło się Walne Zebranie Zarządu Koła Pań przy Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
1934 r. - 20.12
- Otwarcie i poświęcenie nowej wędzarni przy Nabrzeżu Rybackim.
1934 r. - 23.12
- Zmarł Alojzy Budzisz, pisarz i poeta kaszubski, inicjator utworzenia w Gdyni Muzeum Kaszubskiego.
1934 r. - 27.12
- Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet zorganizował w Galerii Morskiej w Gdyni koncert fortepianowy niewidomego pianisty Imre Ungara.
1934 r. - 28.12
- Parowiec „Poznań" wyczarterowany przez Ligę Morską i Kolonialną wypłynął z Gdyni w pierwszą podróż do Afryki Zachodniej, z kapitanem Leonem Rusieckim.
1935 r. - 17.01
- W Szkole Powszechnej nr 1 w Gdyni odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu Zbiórki na rzecz Szkolnictwa Polskiego.
1935 r. - 25.01
- Morski Instytut Rybacki przejął warsztat szkutniczy F. Letke i rozpoczął starania o zorganizowanie Stoczni Rybackiej w Gdyni „MIR- Stocznia Gdyńska".
1935 r. - 04.02
- Do portu w Gdyni wpłynął motorowiec „Gdynia" armatora „Svenska Lloyd" z Góteborga. Był to pierwszy statek handlowy noszący imię miasta.
1935 r. - 07.03
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono Regulamin Komitetu Rozbudowy Miasta Gdyni.
1935 r. - 14.03
- Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe podjęły decyzję o budowie elewatora zbożowego w porcie gdyńskim.
1935 r. - 24.03
- Rada Grodzka BBWR, Federacja PZOO i Związek Towarzystw zorganizowały w Gdyni manifestację poparcia dla nowej Konstytucji RP.
1935 r. - 26.03
- Odbyło się zebranie założycielskie Zrzeszenia Interesantów Handlu Bawełną w Gdyni.
1935 r. - 30.03
- Powstało Towarzystwo Okrętowe „Pionier" w Gdyni.
1935 r. - 01.04
- Według zakończonego spisu ludności Gdynia liczyła 55.946 mieszkańców.
1935 r. - 03.04
- Towarzystwo Kupców Samodzielnych przekształciło się w Korporację Kupiecką w Gdyni.
1935 r. - 12.04
- Związek Przedsiębiorców Portowych przekształcił się w Związek Przedsiębiorstw Przemysłu Portowego i Magazynów Portowych w Gdyni.
1935 r. - 18.04
- Rada Miejska uchwaliła dla całego obszaru administracyjnego Gdyni przymus uboju wszystkich gatunków zwierząt wyłącznie w Rzeźni Miejskiej.
1935 r. - 24.04
- Podniesienie bandery i poświęcenie motorowca „Hel", uczczono pochodem 12.000 mieszkańców Gdyni.
1935 r. - 08.05
- Z udziałem generała Orlicz-Dreszera - prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej pożegnano żaglowiec „Elemka" płynący do Aleksandry i Jaffy pod dowództwem kapitana T. Szczygielskiego.
1935 r. - 13.05
- Posiedzenie Morskiej Komisji Terminologicznej pod przewodnictwem profesora A. Kleczkowskiego.
1935 r. - 14.05
- Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zmarłego dwa dni wcześniej.
1935 r. - 15.05
- W kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Świętojańskiej odbyło się pierwsze nabożeństwo żałobne za duszę Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (zmarł 12 maja). Uroczystości zakończyła manifestacja mieszkańców na Placu Grunwaldzkim i pochód przez miasto.
1935 r. - 17.05
- W Szkole Powszechnej nr 1 w Gdyni odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu Zbiórki na rzecz Szkolnictwa Polskiego.
1935 r. - 19.05
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego został Wacław Szuyski.
1935 r. - 31.05
- Ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.
1935 r. - 08.06
- Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o zmianie granic miasta Gdyni. Z powiatu morskiego wyłączono gminy wiejskie Cisowa i Orłowo Morskie i włączono je do Gdyni. Z gromady Pogórze gminy wiejskiej Kosakowo, z gromady Zagórze z gminy wiejskiej Rumii wyłączono Leśnictwo Chylonia i Witomino. Z miasta Gdyni wyłączono parcelę Moście Błota i włączono do gminy Kosakowo. Po tych zmianach obszar Gdyni powiększył się i wynosił 45 km kwadratowych.
1935 r. - 13.06
- Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przyłączono do Gdyni Cisową, Orłowo Morskie, Kolibki, Witomino, Zagórze, Mały Kack i Leśnictwo Chylonia.
1935 r. - 20.06
- „Zawisza Czarny" harcerski żaglowiec od początku związany z Gdynią wypłynął pod wodzą generała Mariusza Zaruskiego (1867 - 1941) w swój pierwszy rejs.
1935 r. - 29.06
- IV Dzień Morza w Gdyni pod hasłem: „Budujemy okręty na własnej stoczni". Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury.
1935 r. - 01.07
- Konferencja Wschodnio-Azjatycka uznała Gdynię za port zasadniczy (Base Port), co oznaczało zrównanie pod względem frachtowym z największymi portami świata.
1935 r. - 03.07
- We włoskiej stoczni „Monfalcone" zwodowano polski motorowiec „Batory".
1935 r. - 04.07
- Zygmunt Cywiński, artysta malarz zorganizował pierwszy „Wieczór Czwartkowy" w domku Żeromskiego (dawny dom Plichty) na rogu Świętojańskiej i 10 Lutego.
1935 r. - 14.07
- Rozpoczęło się IV Kolegium Międzynarodowych Wykładów Akademickich im. Pierwszego Marszałka polski Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Rektorem Kolegium został profesor Tadeusz Hilarowicz.
1935 r. - 02.08
- Dyrektorem Liceum Handlowego Izby Przemysłowo-Handlowej został Aleksander Szulc.
1935 r. - 04.08
- W Gdyni miała miejsce pierwsza impreza wystawiennicza - Wystawa Przemysłowo-Rzemieślnicza, z udziałem 224 wystawców.
1935 r. - 04.08
- W Gdyni odbyło się Święto Pieśni, z udziałem 13 chórów. Pierwsze miejsce zajął chór „Symfonia" Feliksa Nowowiejskiego.
1935 r. - 09.08
- Kazimierz Wiłkomirski został dyrektorem Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej.
1935 r. - 22.08
- Uroczyste podniesienie bandery na motorowcu „Piłsudski".
1935 r. - 28.08
- Wizyta w Gdyni czterech torpedowców duńskich. Dowódcą zespołu był komandor Godfryd Hansen. Wizycie towarzyszył Minister Pełnomocny Danii w Polsce.
1935 r. - 03.09
- Uroczyste powitanie przez olbrzymie rzesze mieszkańców Gdyni „Daru Pomorza", wracającego z rejsu dookoła świata.
1935 r. - 12.09
- Do portu w Gdyni przybył m/s „Piłsudski", motorowiec pasażerski, zbudowany w stoczni włoskiej dla Linii Żeglugowych Gdynia-Ameryka (GAL), z kapitanem Mamertem Stankiewiczem.
1935 r. - 14.09
- Poświęcenie bandery na m/s „Piłsudski" z udziałem Biskupa Morskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.
1935 r. - 15.09
- Nowoczesny pasażerski transatlantyk ms. „Piłsudski" rozpoczął swój dziewiczy rejs z Gdyni do Nowego Jorku.
1935 r. - 24.09
- Uroczyste powitanie w Gdyni ORP „Iskra".
1935 r. - 30.09
- Uroczyste powitanie w Gdyni „Zawiszy Czarnego".
1935 r. - 04.10
- Uroczyste pobranie piasku z dna morskiego na kopiec Marszalka Józefa Piłsudskiego.
1935 r. - 15.10
- Uruchomiono w Gdyni agencję pocztowo-telegraficzną przy ulicy Świętojańskiej.
1935 r. - 23.10
- Powstało Zrzeszenie Właścicieli i Dzierżawców Magazynów Portowych w Gdyni. Prezesem został J. Michalewski.
1935 r. - 29.10
- Odbyta się konferencja Ministerstwa Kolei i Rady Interesantów Portu dotycząca rozbudowy i usprawnienia służb kolejowych na terenie portu w Gdyni.
1935 r. - 05.11
- W Gdyni odbyła się konferencja w sprawie taryfy polsko-czechosłowacko-dunajowej.
1935 r. - 15.11
- W swój pierwszy rejs do Nowego Jorku wyszedł z Gdyni nowy transatlantyk Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe ms. „Piłsudski".
1935 r. - 18.11
- Uroczystego poświęcenia nowo wybudowanego Domu Kolejowego Przysposobienia Wojskowego przy ulicy Mickiewicza 25 (dzisiejsza Jana z Kolna) dokonał Biskup Morski Stanisław Wojciech Okoniewski. Budynkowi nadano imię Józefa Piłsudskiego.
1935 r. - 19.11
- Ukazał się w Gdyni pierwszy numer tygodnika „Przegląd Lokatorski".

 Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama