Historia dzielnicy - kalendarium do 1938 r.

Gdynia jest już miastem - intensywny rozwój

1936 r. - 02.01 - Ukonstytuował się Zarząd Morskiego Instytutu Rybackiego. Prezesem został profesor Michał Siedlecki.
1936 r. - 15.01
- „Żegluga Polska" uruchomiła połączenie Gdynia-Geteborg-Malmó.
1936 r. - 20.01
- Pierwszy strajk rybaków w Gdyni, spowodowany obniżką cen ryb.
1936 r. - 25.01
- Otwarcie placówki „Polskiego Fiata" w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 110.
1936 r. - 01.02
- W kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski odprawiono nabożeństwo z okazji imienin Prezydenta RP.
1936 r. - 03.02
- Minister Przemysłu i Handlu wydał zarządzenie o utworzeniu Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni.
1936 r. - 05.02
- Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół podał do powszechnego przeglądu uchwalony Ogólny Plan Zabudowania Gdyni.
1936 r. - 23.02
- Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy „Stoczni Gdyńskiej". Przyjęto uchwałę o uchyleniu likwidacji spółki. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Ignacy Brach, zaś dyrektorem Stoczni Gdyńskiej - Jerzy Arnold Badian.
1936 r. - 26.02
- Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie o podziale miasta i portu Gdyni na 6 okręgów kominiarskich.
1936 r. - 28.02
- Statek pasażerski m/s „Piłsudski" wypłynął z Gdyni w pierwszy rejs do Rio de Janeiro. Otworzył w ten sposób regularną linię pasażersko-towarową do portów Ameryki Południowej.
1936 r. - 30.03
- Dyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni został dr Józef Kulikowski.
1936 r. - 07.04
- Rada Miejska uchwaliła statut Zakładu Wodnego i Kanalizacyjnego oraz Miejskich Zakładów Elektrycznych.
1936 r. - 10.04
- Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia dziennika okrętowego na polskich statkach morskich.
1936 r. - 13.04
- W Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 14 otwarto rozlewnię piwa „Wikaryjczyk i Bojarski".
1936 r. - 20.04
- Pożegnano ORP „Iskra" wypływający w rejs do Casablanki.
1936 r. - 21.04
- Po raz pierwszy do portu macierzystego w Gdyni wpłynął zbudowany we włoskiej stoczni transatlantyk m/s „Batory", pod dowództwem kapitana Eustachego Borkowskiego.
1936 r. - 26.04
- Oddano do użytku Basen Żaglowy nazwany imieniem Józefa Becka, Ministra Spraw Zagranicznych.
1936 r. - 01.05
- Rada Miejska ustanowiła doroczną nagrodę artystyczno-naukową im. Stefana Żeromskiego Miasta Portowego Gdyni, w wysokości 5000 zł.
1936 r. - 05.05
- Zmarł kapitan ż.w. Karol Ryncki, prezes Klubu Kapitanów.
1936 r. - 11.05
- Powitanie w Gdyni motorowca pasażerskiego Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe m/s „Batory".
1936 r. - 16.05
- Do rejestru polskich statków wpisano drugi transatlantyk m/s. „Batory".
1936 r. - 18.05
- Powołano do życia Polski Rejestr Statków.
1936 r. - 18.05
- Uroczyście pożegnano motorowiec „Batory" idący w pierwszy rejs do portów Ameryki Północnej. W rejsie uczestniczyli generał Gustaw Orlicz-Dreszer, generał Bolesław Wieniawa Długoszewski i ambasador RP w USA Jerzy hrabia Potocki. Komendantem statku był kapitan ż.w. Eustachy Borkowski.
1936 r. - 20.05
- Oddano do użytku nowy gmach sądów gdyńskich, po błyskawicznym tempie budowy, w ciągu 11 miesięcy, według projektu Zbigniewa Karpińskiego, Tadeusza Sieczkowskiego i Romana Sołtyńskiego.
1936 r. - 21.05
- I Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni. Prezesem został pułkownik Władysław Kiliński.
1936 r. - 23.05
- Zakończono spis ludności Gdyni. Miasto liczyło 83.411 mieszkańców.
1936 r. - 31.05
- Rajdem samochodowym „Zlot do Morza" na trasie Gdynia-Jurata-Gdynia, rozpoczął działalność Gdyński Automobilklub.
1936 r. - 08.06
- Rozpoczął się największy strajk w Gdyni. W starciach z policją kilka osób zostało rannych, jedna zmarła.
1936 r. - 09.06
- Otwarcie Domu Marynarza Szwedzkiego przy ulicy Mickiewicza 25 (dzisiejsza Jana z Kolna). Poświęcenia budynku dokonał arcybiskup Erling Eidem, w obecności ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce - E. Bohemana.
1936 r. - 12.06
- Do Gdyni przybył premier, generał dywizji Felicjan Slawoj-Składkowski. Wizytował osiedla biedy.
1936 r. - 13.06
- W Gdyni miał miejsce 7 godzinny strajk protestacyjny. Przywódcą akcji był Kazimierz Rusinek.
1936 r. - 28.06
- „Towarzystwo Wystaw i Targów" w Gdyni zorganizowało Pierwsze Targi Gdyńskie.
1936 r. - 29.06
- Z udziałem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodzono V Dzień Morza w Gdyni pod hasłem: „Musimy Polskę dozbroić na morzu".
1936 r. - 05.07
- Komisarz Rządu wydał zarządzenie w sprawie otwarcia Muzeum Miejskiego w Gdyni (Dział Etnografii i Dział Prehistoryczny) dla użytku publicznego, jego założycielem i kierownikiem była dr Janina Krajewska.
1936 r. - 06.07
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego" płynącego do Karlskrony.
1936 r. - 11.07
- Rada Miejska upoważniła Komisarza Rządu do przyjęcia oferty Stoczni Gdyńskiej ( w upadłości) kupienia akcji stoczni i przeprowadzenia pertraktacji z jej udziałowcami.
1936 r. - 11.07
- W Ośrodku Szkolnym Jachtingu w Gdyni rozpoczął się pierwszy kurs żeglarstwa jachtowego dla podporuczników Marynarki Wojennej.
1936 r. - 24.07
- Minister Przemysłu i Handlu Antoni Roman w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni.
1936 r. - 28.07
- Uroczyste pożegnanie „Zawiszy Czarnego" wypływającego w rejs do Amsterdamu i Calais.
1936 r. - 31.07
- Komisarz Rządu wydał rozporządzenie policyjne o zamykaniu w porze nocnej klatek schodowych i oświetleniu domów.
1936 r. - 02.08
- Powitanie w Gdyni szkunera ZHP „Zawisza Czarny".
1936 r. - 12.08
- Porozumienie akcjonariuszy Stoczni Gdyńskiej o przejęciu przez Miasto części akcji. To przesądziło o wstrzymaniu likwidacji stoczni.
1936 r. - 14.08
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego" wyruszającego z Gdyni w rejs do Kopenhagi.
1936 r. - 15.08
- Kongres Strzeleckich Bractw Kurkowych, z udziałem ponad tysiąca delegatów.
1936 r. - 23.08
- Ułani z Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dokonali przy Kamiennej Górze zaślubin z morzem.
1936 r. - 26.08
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów upoważnił władze Gdyni do nabycia od „Stoczni Gdańskiej" posiadanych przez nią udziałów „Stoczni Gdyńskiej".
1936 r. - 28.08
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło porozumienia akcjonariuszy „Stoczni Gdyńskiej".
1936 r. - 08.09
- Miasto Gdynia przejęło 76 % akcji „Stoczni Gdyńskiej".
1936 r. - 15.09
- Uroczyste pożegnanie „Daru Pomorza", płynącego na Ocean Spokojny (Kanał Panamski, Wyspy Galapagos, Przylądek Horn, Buenos Aires).
1936 r. - 22.09
- W Gdyni zorganizowano konferencję przedstawicieli Głównego Urzędu Ceł, Urzędu Celnego w Gdyni, Urzędu Morskiego i Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w sprawie rozwiązania spraw celnych i przystosowania służy celnej do potrzeb portu.
1936 r. - 23.09
- Powitanie w Gdyni ORP „Iskra".
1936 r. - 24.09
- W sali Rady Miejskiej, z inicjatywy Wicekomisarza Rządu Włodzimierza Szaniawskiego, w obecności konsula Francji Xaviera Gauthiera, powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Prezesem Towarzystwa został Włodzimierz Szaniawski. Siedziba mieściła się w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 72.
1936 r. - 20.10
- Gdynię ponownie odwiedził Ludomir Różycki, twórca polskiej opery i baletu.
1936 r. - 21.10
- Przedsiębiorstwo „Stocznia Gdyńska - Spółka Akcyjna" zostało przejęte przez Morski Instytut Rybacki oraz zarejestrowane w Sądzie Powiatowym w Gdyni pod nazwą „Morski Instytut Rybacki - Stocznia Rybacka".
1936 r. - 08.11
- Związek Zachodni, Związek Legionistów i Związek Transportowców zorganizowały demonstrację około 15.000 mieszkańców Gdyni przeciwko łamaniu praw Polski w Wolnym Mieście Gdańsku.
1936 r. - 15.11
- W porcie gdyńskim oddano do użytku elektrownię parową „Gródek".
1936 r. - 07.12
- 27 Pułk Ułanów Króla Stefana Batorego nadał statkowi m/s „Batory" odznakę pułkową i objął go honorowym patronatem.
1936 r. - 15.12
- W Gdyni zmarł dr Teofil Zegarski, dyrektor gimnazjum, twórca szkoły, wybitny pedagog. Kierownictwo szkoły przejęła mgr Zofia Zegotta. Pogrzeb Teofila Zegarskiego odbył się na cmentarzu kolibkowskim.
1936 r. - 24.12
- „Gazeta Gdyńska" ogłosiła konkurs na nazwę basenu żeglarskiego, proponując imię generała Mariusza Zaruskiego zamiast Józefa Becka.
1937 r. - 05.01
- Ukazał się pierwszy numer czasopisma Instytutu Bałtyckiego pt. „Baltic and Scandinavian Countries". Redaktorem naczelnym został Józef Borowik.
1937 r. - 05.01
- W Gdyni odbyła się Wystawa Higieny Gdyńskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego.
1937 r. - 17.01
- Założony został Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków. Prezesem został Marian Szyszko-Bohusz. Siedziba oddziału mieściła się przy Świętojańskiej 116.
1937 r. - 18.01
- W Gdyni odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu i delegatów Oddziału Robotników Portowych Związku Zawodowego Transportowców w sprawie pomocy dla wojsk republikańskich w Hiszpanii.
1937 r. - 14.02
- Powstało Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Budowy Okrętów w Gdyni.
1937 r. - 16.02
- Zawarto umowę notarialną w sprawie objęcia akcji Stoczni Gdyńskiej. Udziałowcami Stoczni zostały: Górnośląskie Zjednoczenie Huty „Królewska" i „Laura", Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A., Zjednoczone Fabryki Zieleniewski, Fitzner i Gamper oraz Komisariat Rządu w Gdyni.
1937 r. - 19.02
- Utworzono stanowisko zastępcy Dowódcy Obrony Wybrzeża ds. Obrony Lądowej. Objął je pułkownik Józef Sas-Hoszowski.
1937 r. - 24.02 -
Teatr Ziemi Pomorskiej z Torunia zaprezentował w Gdyni sztukę K. H. Rostworowskiego pt. „Niespodzianka".
1937 r. - 28.02
- Stocznia Gdyńska S.A. wznowiła działalność.
1937 r. - 23.03
- W gdyńskiej kawiarni u „Fangrata" odbył się jedenasty z kolei „Wieczór Czwartkowy" z udziałem Michała Rusinka.
1937 r. - 30.03
- W kawiarni u „Fangrata" odbył się kolejny „Wieczór Czwartkowy" z udziałem Adolfa Nowaczyńskiego, poety, dramaturga i pisarza.
1937 r. - 01.04
- Ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Jantar" wydawanego w Gdyni przy Instytucie Bałtyckim.
1937 r. - 03.04
- Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. i angielska Stocznia Swan w Newcastle podpisały umowę na budowę dwóch motorowców pasażerskich.
1937 r. - 08.04
- Ukazał się pierwszy numer „Kuriera Bałtyckiego" w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Wydawcą była „Spółka Wydawnicza w Gdyni". 50% udziałów miała firma „Polskarob". Organizatorem i redaktorem gazety był Henryk Tetzlaff, gdyński korespondent „Gazety Polskiej". Siedziba redakcji mieściła się przy Placu Kaszubskim.
1937 r. - 09.04
- Aresztowano 9 członków Komunistycznej Partii Polski w Gdyni.
1937 r. - 12.04
- Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. i duńska stocznia w Naskov podpisały umowę na budowę dwóch motorowców pasażerskich.
1937 r. - 13.04
- W gdyńskiej kawiarni „Cafe Bałtyk" odbył się kolejny Wieczór Czwartkowy, z udziałem Melchiora Wańkowicza.
1937 r. - 21.04
- Komitet Organizacyjny Stacji Morskiej zatwierdził plany budynku przy Alei Zjednoczenia.
1937 r. - 16.05
- Uroczyste powitanie w Gdyni nowego niszczyciela ORP „Grom".
1937 r. - 17.05
- Założony został Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków. Prezesem został Marian Szyszko-Bohusz. Siedziba oddziału mieściła się przy Świętojańskiej 116.
1937 r. - 25.05
- Inauguracja Dni Przeciwgruźliczych w Gdyni.
1937 r. - 02.06
- Uroczyste powitanie „Daru Pomorza" wracającego z Ameryki Południowej do portu macierzystego w Gdyni. Około 500 osób okupowało budynek Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Gdyni. Demonstrantom przyznano niewielkie zapomogi pieniężne i bony żywnościowe.
1937 r. - 03.06
- W „Cafe Bałtyk" odbył się jubileuszowy, pięćdziesiąty „Wieczór Czwartkowy". Gościem był Juliusz Kaden-Bandrowski.
1937 r. - 03.06
- Założono w Gdyni Towarzystwo Połowów Dalekomorskich „Pomorze". Dyrektorem Zarządu był Henryk Tetzlaff.
1937 r. - 14.06
- Strajk głodowy około 500 bezrobotnych w Gdyni. Kilkaset osób, w tym kobiety i dzieci okupowało gmach Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy i proklamowało strajk głodowy, domagając się poprawy warunków bytu.
1937 r. - 16.06
- Komisarz Rządu wydał zarządzenie w sprawie organizacji 3 posterunków ratowniczych.
1937 r. - 17.06
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego" wypływającego w rejs do Visby.
1937 r. - 20.06
- Spółka „Targi Gdyńskie" zorganizowała II Międzynarodowe Targi w Gdyni z udziałem 411 wystawców. Protektorem targów był Wojewoda Pomorski Władysław Raczkiewicz, a Honorowym Prezesem Komisarz Rządu Franciszek Sokół.
1937 r. - 24.06
- Minister Przemysłu i Handlu Władysław Raczkiewicz dokonał otwarcia Targów Gdyńskich, przy ulicy Rybackiej 1 (dzisiejsza Hryniewickiego), w obecności wicepremiera do spraw gospodarczych Eugeniusza Kwiatkowskiego i Komisarza Rządu w Gdyni Franciszka Sokoła.
1937 r. - 11.07
- Z inicjatywy Ligi Popierania Turystyki otwarto w Gdyni Masowy Hotel Turystyczny.
1937 r. - 20.07
- Powitanie „Zawiszy Czarnego" wracającego z rejsu do Rygi.
1937 r. - 24.07
- W Komisariacie Rządu odbyła się konferencja w sprawie rozbudowy Wybrzeża, na której przedstawiono projekt dzielnicy reprezentacyjnej Gdyni. W konferencji wziął udział Prezydent RP Ignacy Mościcki oraz wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski.
1937 r. - 06.08
- W Komisariacie Rządu odbyta się druga część konferencji na temat dzielnicy reprezentacyjnej Gdyni.
1937 r. - 09.08
- W gdyńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się posiedzenie komisji komunikacyjnej, turystycznej i morskiej z udziałem władz państwowych i samorządowych w sprawie budowy kanału wodnego Śląsk -Gdynia, przez Bydgoszcz. Wysłuchano odczytu Juliana Rummla na temat budowy kanału Bydgoszcz-Gdynia.
1937 r. - 14.08
- W angielskiej stoczni w Newcastle zwodowano motorowiec pasażerski „Sobieski" dla Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A. w Gdyni.
1937 r. - 16.08
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdyńskiej w sprawie zagospodarowania terenów między II basenem wewnętrznym a Kanałem Przemysłowym, przekazanym stoczni.
1937 r. - 18.08
- Do Gdyni przybył na jachcie „Chmura Polska" ambasador USA w Polsce Joseph Davies.
1937 r. - 25.08
- Komisarz Rządu wydał zarządzenie w sprawie podziału Gdyni na 5 rejonów budowlanych.
1937 r. - 02.09
- Rada Miejska przyjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy Centralnej na Gabriela Chrzanowskiego.
1937 r. - 12.09
- Kazimierzowi Jurkiewiczowi, późniejszemu wieloletniemu kapitanowi, powierzono pełnienie obowiązków IV oficera na „Darze Pomorza".
1937 r. - 18.09
- „Dar Pomorza" wypłynął w rejs na Wyspy Kanaryjskie.
1937 r. - 21.09
- Pożegnano „Zawiszę Czarnego" wychodzącego w rejs do Szwecji.
1937 r. - 28.09
- Powitano ORP „Iskra" wracającego do portu w Gdyni.
1937 r. - 02.10
- Powitanie „Zawiszy Czarnego" powracającego z rejsu do Szwecji.
1937 r. - 05.10
- Zebranie około 200 członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości, na którym omówiono projekt przyszłego ustroju miasta oraz projekt zniesienia dodatku komunalnego.
1937 r. - 06.10
- W Gdyni miała miejsce wizyta kompanii szlachty zagrodowej Ziemi Pokuckiej z Kołomyi oraz kompanii szlachty zagrodowej Ziemi Podolskiej z Tarnopola.
1937 r. - 07.10
- W Gdyni odbyło się zebranie założycielskie członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezesem został sędzia Jarosław Czarliński.
1937 r. - 10.10
- Inauguracja „Muzycznych Poranków Niedzielnych" Gdyńskiego Towarzystwa Muzycznego w sali kina „Polonia". Cykl otwarto koncertem Eugenii Umińskiej, światowej sławy skrzypaczki i laureata konkursu chopinowskiego Witolda Małcużyńskiego.
1937 r. - 11.10
- Uroczyste powitanie statku „Pułaski" w Gdyni.
1937 r. - 23.10
- Powitanie motorowca „Piłsudski" w Gdyni.
1937 r. - 25.10
- W Stoczni Jachtowej zwodowano jacht „Eksperyment" (typu „Konik Morski").
1937 r. - 31.10
- Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Kulturalnego", specjalnego dodatku do „Kuriera Morskiego".
1937 r. - 04.11
- Początek procesu 9 członków Komunistycznej Partii Polski w Sądzie Okręgowym w Gdyni.
1937 r. - 07.11
- Pierwszy „Muzyczny Poranek Niedzielny" dla pracowników portu, zorganizowany przez Gdyńskie Towarzystwo Muzyczne i firmy portowe, z udziałem Marii Wiłkomirskiej (fortepian) i Kazimierza Wiłkomirskiego (wiolonczela).
1937 r. - 09.11
-  Zarejestrowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni.
1937 r. - 11.11
- Poświęcono i otwarto Halę Targową, której budowę władze Gdyni zleciły rok wcześniej. Autorami projektu byli Jerzy Muller i Stefan Reychman. Obiekt składał się z trzech wyodrębnionych części: hali głównej przeznaczonej do sprzedaży jarzyn i nabiału, hali mięsnej i hali rybnej. W dwukondygnacyjnych podziemiach urządzono nowoczesne zaplecze magazynowe wraz z chłodnią.
1937 r. - 14.11
- Gdyńskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało koncert Ireny Kurpisz - Stefanowej i Jerzego Stefana z Torunia.
1937 r. - 15.11
- Uruchomiono Rzeźnię i Targowisko Zwierzęce w Gdyni.
1937 r. - 28.11
- Zorganizowano drugi „Muzyczny Poranek Niedzielny" dla pracowników portu, z udziałem Krystyny Roesner, Zdzisława Roesnera i Leona Wyrwicza, gwiazdora teatrów krakowskich.
1937 r. - 02.12
- W Instytucie Baltyckim odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. Prezesem został Jarosław Czarliński.
1937 r. - 05.12
- Odbył się trzeci „Muzyczny Poranek Niedzielny" zorganizowany przez Gdyńskie Towarzystwo Muzyczne z udziałem kwintetu fortepianowego rodziny Wiłkomirskich.
1938 r. - 02.01
- Podczas Muzycznego Poranku Niedzielnego zaprezentowano koncert kolęd z udziałem chóru „Cecylia" i Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego z Gdyńskiego Towarzystwa.Muzycznego.
1938 r. - 06.01
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego", który wypłynął w rejs do Kalmaru.
1938 r. - 16.01 -
Podczas Muzycznego Poranka Niedzielnego zaprezentowano koncert pary angielskiej Reiss i Hundt.
1938 r. - 01.02
- W Gdyni powołano do życia Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich „Korab", z siedzibą w willi „Maritka", przy ulicy Lipowej. Dyrektorem został Zbigniew Zebrowski.
1938 r. - 02.03
- „Wieczór Czwartkowy" w Gdyni w Cafe „Bałtyk", zatytułowany „Morze, nasze morze", z udziałem Artura Marii Swinarskiego.
1938 r. - 19.03
- W Gdyni na Placu Grunwaldzkim odbyła się defilada nowo sformowanej Morskiej Brygady Obrony Narodowej („Dzieci Gdyńskie"). Dowódcą MBON został pułkownik Józef Sas-Hoszowski.
1938 r. - 26.03
- Uroczyste podniesienie bandery na motorowcu m/s „Oksywie", który wszedł do służby na linii Gdynia-Hamburg-Gandawa.
1938 r. - 01.04
- Powstało polsko-holenderskie Towarzystwo Połowów Dalekomorskich S.A. „Delfin".
1938 r. - 18.04
- Uroczyste powitanie „Daru Pomorza" wracającego do swego macierzystego portu w Gdyni.
1938 r. - 03.05
- W Gdyni odbył się I Zjazd Inżynierów Portowych i Fachowców Morskich Państw Bałtyckich i Skandynawskich, w którym wzięło udział ponad 100 delegatów.
1938 r. - 11.05
- Z inicjatywy komandora Karola Korytowskiego powstał Teatr Żołnierski Wybrzeża Morskiego. Kierownikiem teatru, który mieścił się w Domu Kolejarza w Gdyni, przy ulicy Mickiewicza (dzisiejsza Jana z Kolna) został Gwidon Trzywdar Rakowski.
1938 r. - 16.05
- Wojewoda Pomorski wydał zezwolenie Związkowi Właścicieli Dorożek Samochodowych w Gdyni na ustanowienie i używanie chorągwi.
1938 r. - 01.06
- Komendantem „Daru Pomorza" został kapitan ż.w. Konstanty „Kot" Kowalski. I oficerem „Białej Fregaty" został kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt.
1938 r. - 10.06
- „Dar Pomorza" wypłynął do Sztokholmu na inaugurację Związku Północnoeuropejskich Statków Szkolnych, z okazji 80 urodzin króla Gustawa V.
1938 r. - 23.06
- Powitanie „Daru Pomorza" powracającego do Gdyni ze Szwecji.
1938 r. - 28.06
- W Gdyni odbyły się VII Dni Morza z udziałem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wojewody Pomorskiego Władysława Raczkiewicza i Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku Mariana Chodackiego.
1938 r. - 30.06
- Wizyta wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stoczni Gdyńskiej, w porcie i w dzielnicy robotniczej na Grabówku. Udział w prelekcji na Molo Południowym, poświęconej budowie pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich i budowie dzielnicy reprezentacyjnej.
1938 r. - 06.07
- Otwarcie i oddanie do użytku budynku według projektu Wacława Tomaszewskiego, Izby Arbitrażowej Bawełny w Gdyni, przy ulicy Derdowskiego 9.
1938 r. - 23.07
- Harcerze Julian Ramotowski i Mścisław Wróblewski wyruszyli na jachcie „Poleszuk" w rejs dookoła świata.
1938 r. - 02.08
- Obrady Rady Miejskiej w Gdyni nad projektem herbu miasta. Nie przyjęto żadnego z przedstawionych projektów.
1938 r. - 08.08
- Powitanie w gdyńskim porcie motorowca „Piłsudski".
1938 r. - 08.08
- Wizyta I Lorda Admiralicji Brytyjskiej Duffa Coopera, który do Gdyni przybył na jachcie „Enchantress". Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Józefem Beckiem.
1938 r. - 08.08
- Z oficjalną wizytą przybył do Gdyni zespół francuskich okrętów wojennych „Jaguar", „Chacal" i „Leopard". Dowódcą zespołu był komandor Barnouin.
1938 r. - 16.08
- Dyrektor Urzędu Morskiego Stanisław Łęgowski podpisał umowę z firmą B. Dullny z Gdyni na budowę dwóch pięter Chłodni Rybnej na molo rybackim.
1938 r. - 19.08
- W Gdyni miała miejsce wizyta dziennikarzy szwedzkich.
1938 r. - 21.08
- W Gdyni miały miejsce antyniemieckie i antygdańskie demonstracje, w których wzięło udział około 20.000 mieszkańców.
1938 r. - 27.08
- Powitano „Zawiszę Czarnego" powracającego do macierzystego portu w Gdyni.
1938 r. - 28.08
- W Stoczni Gdyńskiej położono stępkę pod pierwszy budowany w polskich stoczniach statek pełnomorski „Olza". Był to drobnicowiec o nośności 1250 ton. Uroczystość połączono z poświęceniem przez księdza dziekana Teodora Turzyńskiego nowych warsztatów stoczniowych, hali produkcyjnej oraz pierwszej pochylni zaprojektowanej przez inżyniera Stanisława Obmińskiego. Wybuch wojny spowodował, że statku „Olza" nie zdołano zwodować, uczyniły to dopiero okupacyjne władze niemieckie.
1938 r. - 30.08
- Komisarz Rządu w Gdyni wydał zarządzenie o 17 postojach dorożek samochodowych w Gdyni.
1938 r. - 02.09
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Zrzeszenia Interesantów Handlu Bawełną w Gdyni. Zrzeszenie stało się polską instytucją arbitrażową, uznaną przez międzynarodowy handel bawełny.
1938 r. - 26.09
- Otwarcie „Instytucji Arbitrażowej dla Bawełny w Gdyni".
1938 r. - 30.09
- Redaktorem naczelnym „Kuriera Bałtyckiego" został Józef Dobrostański.
1938 r. - 07.10
- W skutek odniesionych ran zmarł kapitan Stanisław Kosko, obrońca Wybrzeża, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.
1938 r. - 09.10
- Miesięcznik Zarządu Grodzkieg Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec” zmieniono na tygodnik.
1938 r. - 10.10
- Rozkazem Komendanta Chorągwi Harcerzy podzielono Hufiec Morski na sześć hufców. Komendantem został harcmistrz Benedykt Porożyński, kapelanem ksiądz Józef Szarkowski.
1938 r. - 11.11
- Ostatnie przed wojną obchody 20-lecia odzyskania niepodległości.
1938 r. - 28.11
- Oddział Gdyński Ligi Morskiej i Kolonialnej umieścił nad główną bramą prowadzącą do Dowództwa Floty napis: „ Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską. Józef Piłsudski."
1938 r. - 01.12
- Kapitan Wacław Tym został zastępcą dowódcy Obrony Wybrzeża Morskiego ds. Lądowych.
1938 r. - 05.12
- Odbyła się uroczystość powitania II Morskiego Batalionu Strzelców i 8 Kompanii Rezerwowej Policji Państwowej w Gdyni, która brała udział w przejmowaniu Zaolzia, włączonego do Rzeczypospolitej Polskiej.
1938 r. - 05.12
- W Wolnym Mieście Gdańsku podczas załadunku zatonął polski statek handlowy m/s „Tczew". Przyczyną zatonięcia była utrata stabilności.

Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama