Historia dzielnicy - kalendarium 1939 r. do wybuchu wojny

Gdynia 1939 r. do wybuchu wojny.

1939 r. - 05.01 - Armator Knutsen Line otworzył regularną linię żeglugową Gdynia-Południowy Pacyfik (Kolumbia, Ekwador, Peru, Chile).
1939 r. - 07.01
- Komisarz Rządu Franciszek Sokół przekazał dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi władzę administracyjną w mieście.
1939 r. - 07.01
- Odezwa pułkownika Dąbka do mieszkańców Gdyni, zapowiadająca walkę z wrogiem „do upadłego" i prosząca ludność o wszelką pomoc dla walczącego wojska.
1939 r. - 07.01
- Powołano oddział Gdyńskich Kosynierów.
1939 r. - 07.01
- W gabinecie Komisarza Rządu odbyta się narada wojenna pod przewodnictwem Franciszka Sokoła. Powołano „Straż Obywatelską" pod komendą Konstantego Jacynicza i Jerzego Michalewskiego.
1939 r. - 09.01
- Wojewoda pomorski wydał rozporządzenie o ograniczeniu ruchu pojazdów zaprzęgowych na ulicy 10 Lutego.
1939 r. - 15.01
- W gmachu Komisariatu Rządu uruchomiono podstację Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu.
1939 r. - 18.01
- Wizyta w Gdyni angielskiego posła Patrie Donner, który w Towarzystwie Polsko-Angielskim wygłosił wykład „O istocie i przyszłości imperium brytyjskiego".
1939 r. - 24.01
- W Gdyni odbył się wiec przedwyborczy Obozu Zjednoczenia Narodowego.
1939 r. - 05.02
- W Gdyni odbyły się wybory do Rady Miejskiej w 8 okręgach wyborczych. Kandydaci z listy wyborczej Polskiej Partii Socjalistycznej i klasowych związków zawodowych uzyskali największą ilość głosów.
1939 r. - 07.02
- Ustanowiono obowiązek prowadzenia domowych ksiąg meldunkowych dla wszystkich budynków i kompleksów zabudowań.
1939 r. - 16.02
- Oddanie do użytku sygnalizacji świetlno - dźwiękowej na przejeździe kolejowym przy ulicy Celnej.
1939 r. - 25.02
- Uroczyste wodowanie transatlantyku „Chrobry".
1939 r. - 26.02
- Odbyła się antyniemiecka manifestacja przed Komisariatem Rządu w Gdyni, spowodowana wyrzuceniem przez hitlerowców z pociągu na terenie Wolnego Miasta Gdańska polskiego kolejarza. Demonstracja została rozproszona przez policję.
1939 r. - 28.02
- Zebranie Rady Portowej z udziałem dyrektora Leonarda Możdżeńskiego.
1939 r. - 01.03
- Otwarto w Gdyni najnowocześniejsze kino „Gwiazda" (pózniejsze kino „Warszawa").
1939 r. - 04.03
- Michał Grabowski otworzył największy bar w Gdyni przy ulicy 10 Lutego - róg Abrahama.
1939 r. - 11.03
- Polska YMCA zorganizowała doroczny turniej siatkówki kobiecej i męskiej.
1939 r. - 12.03
- W gdyńskich kościołach odbyły się nabożeństwa z okazji koronacji Ojca Świętego Piusa XII.
1939 r. - 13.03
- Minister Przemysłu i Handlu zatwierdził statut zrzeszenia przemysłowego pod nazwą „Związek Fabrykantów i Przemysłowców" w Gdyni. Prezesem Związku został inżynier K. Krzyżanowski, a dyrektorem Józef Kunert.
1939 r. - 14.03
- W Gdyni odbył się turniej szachowy o mistrzostwo miasta.
1939 r. - 16.03
- W Gdyni miało miejsce zebranie Związku Lokatorów.
1939 r. - 19.03
- W gdyńskich kościołach odbyły się Msze żałobne w intencji Józefa Piłsudskiego.
1939 r. - 26.03
- W Gdyni miało miejsce doroczne walne zebranie Związku Księgowych w Polsce. Prezesem został Michał Pacoszyński.
1939 r. - 28.03
- W Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 15, otwarto restaurację należącą do Walentego Bednarskiego.
1939 r. - 29.03
- Nauczycielstwo Szkół Powszechnych i Prywatnych w Gdyni złożyło ślubowanie o „wychowaniu młodzieży szkolnej w duchu najwyższego pogotowia dla obrony Gdyni".
1939 r. - 30.03
- W Gdyni odbyło się zebranie plenarne Stowarzyszenia Kupców Podróżujących i Przedstawicieli Handlowych Północnego Pomorza. Prezesem został Stefan Kurzydłowski.
1939 r. - 31.03
- W Gdyni odbyło się walne zgromadzenie Rady Interesantów Portu. Prezesem Zarządu został jednogłośnie wybrany Napoleon Korzon. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu trzymiesięcznych składek członkowskich na uzbrojenie dla oddziałów Obrony Narodowej.
1939 r. - 02.04
- W Gdyni miało miejsce zebranie zarządu Klubu Szoferów na Pomorzu.
1939 r. - 03.04
- W porcie w Gdyni powitano motorowiec m/s „Piłsudski".
1939 r. - 04.04
- Rybacy gdyńscy przekazali na ręce dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej, pułkownika Stanisława Brodowskiego, kwotę ponad 7 tysięcy złotych na uzbrojenie „Dzieci Gdyńskich".
1939 r. - 04.04
- W Gdyni odbyło się walne zebranie Zarządu Obwodu Morskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Prezesem Zarządu został dr A. Wachowiak.
1939 r. - 04.04
- W sali Rady Miejskiej odbyło się zebranie założycielskie Miejskiego Komitetu do Subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
1939 r. - 05.04
- W Gdyni miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Fabrykantów i Przemysłowców. Przyjęto apel o udział członków związku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
1939 r. - 06.04
- Wizyta wicepremiera E. Kwiatkowskiego w Stoczni Gdyńskiej S.A.., w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej, Rzeźni Miejskiej i w Ośrodku Zdrowia nr 1 w Małym Kacku. Odbyło się także spotkanie z przedsiębiorcami gdyńskimi w Izbie Przemysłowo – Handlowej.
1939 r. - 13.04
- Odbyło się posiedzenie Sekretariatu Generalnego Komisji Porozumiewawczej Związku Pracowników Państwowych, Samorządowych oraz Przedsiębiorstw Państwowych i Samorządowych w Gdyni.
1939 r. - 15.04
- Rozpoczęcie „Tygodnika Propagandy Polskiego Związku Zachodniego", pod przewodnictwem prezesa PZZ w Gdyni, dyrektora Józefa Kulikowskiego.
1939 r. - 19.04
- W gdyńskim porcie powitano m/s „Batory".
1939 r. - 20.04
- Odbyło się doroczne walne zebranie Sekcji Kajakowej Polskiej YMCA w Gdyni.
1939 r. - 21.04
- Komitet Rzemieślniczy podjął uchwałę o ofiarności cechów rzemieślniczych dla armii.
1939 r. - 21.04
- Odbyło się XIII Plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
1939 r. - 23.04
- Komisarz Rządu Franciszek Sokół otworzył „Salon Wiosenny" zorganizowany przez Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków w siedzibie Związku (róg Abrahama i Kwiatkowskiego, dzisiejsza Armii Krajowej). W Hali Targów Gdyńskich odbył się wiec członków Polskiego Związku Zachodniego.
1939 r. - 25.04
- Na ulicach Gdyni miały miejsce antyniemieckie manifestacje.
1939 r. - 27.04
- Minister Opieki Społecznej wydał zarządzenie w sprawie nadania Układowi Zbiorowemu Pracy, mocy powszechnie obowiązującej wszystkich właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Gdyni.
1939 r. - 30.04
- Gdyńskie hufce ZHP obchodziły uroczyście dzień świętego Jerzego. W Gdyni powitano motorowiec „Piłsudski", powracający z wycieczki „Posłańca południa", po Morzu Śródziemnym.
1939 r. - 02.05
- Dzieci gdyńskie wręczyły Komisarzowi Rządu Franciszkowi Sokołowi kwotę 10 tysięcy złotych na Fundusz Obrony Narodowej.
1939 r. - 03.05
- Podczas defilady wojskowej z okazji Święta Konstytucji, mieszkańcy Gdyni wręczyli broń zakupioną dla Morskiej Brygady Obrony Narodowej.
1939 r. - 05.05
- W Gdyni odbyło się doroczne Walne zebranie Towarzystwa Budowy Osiedli.
1939 r. - 06.05
- Pożegnano okręt „Iskra", wypływający w dziewiąty rejs szkoleniowy do Aleksandrii.
1939 r. - 13.05
- Do Gdyni przyjechał największy w Polsce Cyrk Braci Staniewskich.
1939 r. - 13.05
- Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie o obowiązku i sposobie urządzania dzwonków alarmowych na obszarze Województwa Pomorskiego.
1939 r. - 14.05
- W „Domu Kolejarza" zorganizowano wystawę harcerską pod hasłem „Trzymamy straż nad Bałtykiem".
1939 r. - 15.05
- Polskie Linie Lotnicze „LOT" uruchomiły regularną (codzienną) linię powietrzną na szlaku Warszawa-Gdynia-Kopenhaga.
1939 r. - 16.05
- Na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono Regulamin Komitetu Rozbudowy Miasta Gdyni. Przewodniczącym Komitetu został Komisarz Rządu Franciszek Sokół.
1939 r. - 18.05
- W Gdyni zawiązała się spółka Towarzystwo Połowów Dalekomorskich o nazwie „Ławica".
1939 r. - 24.05
- Odbyło się Walne Zebranie Korporacji Kupieckiej w Gdyni. Prezesem został (po raz czwarty) Czesław Nowacki.
1939 r. - 27.05
- Odbył się Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliczy w Gdyni, w którym uczestniczyło 20 lekarzy litewskich w charakterze gości.
1939 r. - 28.05
- W Szkole Powszechnej nr 1 otwarto wystawę Gdyńskiego Towarzystwa Filatelistycznego.
1939 r. - 03.06
- Otwarto plażę przy Riwierze Polskiej.
1939 r. - 09.06
- W Gdyni miała miejsce wizyta Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej ze Lwowa.
1939 r. - 10.06
- W Riwierze Polskiej odbył się „Wieczór Humoru i Pieśni", pod patronatem Komisarza Rządu Franciszka Sokoła, w wykonaniu artystów ze Lwowa, m.in. Szczepcia i Tońcia.
1939 r. - 11.06
- Otwarcie linii autobusowej Gdynia-Bydgoszcz.
1939 r. - 12.06
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego" płynącego w rejs do Kopenhagi i Malmó. Po raz pierwszy wystartował samolot z Gdyni do Rzymu.
1939 r. - 15.06
- Ksiądz prałat Kazimierz Bieszk dokonał poświęcenia bandery na nowym motorowym transatlantyku „Sobieski", który miał obsługiwać linię do Ameryki Południowej.
1939 r. - 16.06
- W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcono 50 płaskorzeźb Matki Boskiej Swarzewskiej wykonanych przez rzeźbiarkę Marię Dokowicz, dla polskich statków handlowych.
1939 r. - 17.06
- Transatlantyk m/s „Sobieski" wyszedł z portu gdyńskiego w swój pierwszy rejs do Ameryki Południowej z 1200 pasażerami na pokładzie.
1939 r. - 20.06
- Pożegnanie statku „Pułaski" z wycieczką 300 robotników do Sztokholmu, zorganizowaną przez Obóz Zjednoczenia Narodowego.
1939 r. - 22.06
- Powitano „Zawiszę Czarnego” powracającego do macierzystego portu w Gdyni.
1939 r. - 23.06
- W Gdyni miało miejsce nadzwyczajne zgromadzenie członków Instytutu Bałtyckiego, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Instytutu, starosty krajowego województwa pomorskiego W. Łąckiego.
1939 r. - 24.06
- W Gdyni miała miejsce wizyta grupy posłów Obozu Zjednoczenia Narodowego.
1939 r. - 26.06
- Senat Kolegium Międzynarodowych Wykładów Akademickich uchwalił wniosek o likwidacji Kolegium z końcem lipca. Stwierdzono, że cele Kolegium zostały osiągnięte, m.in. przez wykształcenie kadr i instytucji mogących rozwijać prace zapoczątkowane przez Kolegium.
1939 r. - 29.06
- Biskup Morski Stanisław Wojciech Okoniewski otworzył w Gdyni Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, z udziałem Prymasa Polski, księdza kardynała Augusta Hlonda i generała Józefa Hallera. W tym samym okresie miało miejsce ostatnie przed wojną Święto Morza.
1939 r. - 30.06
- W Gdyni odbył się Walny Zjazd Pomorskiego Towarzysta Rolniczego.
1939 r. - 03.07
- Oddano do użytku nowy budynek Szpitala Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a' Paulo przy placu Kaszubskim.
1939 r. - 04.07
- Władysław Wagner na jachcie „Zjawa III" opłynął, jako pierwszy polski żeglarz, kulę ziemską.
1939 r. - 05.07
- Związek Oficerów Rezerwy w Gdyni zorganizował odczyt pt. „Żołnierz polski, a żołnierz niemiecki".
1939 r. - 08.07
- Polski Związek Kajakowy zorganizował pod patronatem kontradmirała Józefa Unruga i wojewody Władysława Raczkiewicza ogólnopolskie zawody kajakowe na Zatoce Puckiej.
1939 r. - 09.07
- Na Skwerze Kościuszki odbyły się V Międzynarodowe Wyścigi Motocyklowe o Puchar Bałtyku, pod protektoratem Komisarza Rządu Franciszka Sokoła. Zawody wygrała drużyna polska.
1939 r. - 11.07
- Do Gdyni przybył z wizytą kurtuazyjną żaglowiec szkolny marynarki wojennej Jugosławii - „Jadran"
1939 r. - 12.07
- Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół został mianowany Komisarzem Rządu przy Dowództwie Lądowej Obrony Wybrzeża.
1939 r. - 13.07
- Transatlantyk m/s „Batory" wypłynął w rejs wycieczkowy do Antwerpii i Londynu.
1939 r. - 14.07
- Gdynię odwiedził Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski, książę Adam Sapieha.
1939 r. - 15.07
- W hali Targów Gdyńskich odbyła się manifestacja z okazji 529 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.1939 r. - 20.07 - Pułkownika Stanisława Dąbka mianowano dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i p.o. dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża
1939 r. - 22.07
- Do portu w Gdyni wpłynął motorowiec „Piłsudski". Doszło do spotkania trzech polskich transatlantyków w obrębie jednego portu.
1939 r. - 23.07
- Pożegnano m/s „Batory", płynący w rejs do Nowego Jorku.
1939 r. - 23.07
- Pułkownik Stanisław Dąbek objął stanowisko dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.
1939 r. - 24.07
- Na Placu Grunwaldzkim pod protektoratem Komisarza Rządu, odbył się koncert światowej sławy tenora, Jana Kiepury. Gdynianie zgotowali mistrzowi owacyjne przyjęcie. Występu słuchało niemal całe miasto. Całkowity dochód z koncertu przeznaczono ną Fundusz Obrony Narodowej.
1939 r. - 25.07
- Transatlantyk m/s „Piłsudski" wypłynął w rejs do Norwegii. Wśród pasażerów był prezydent Warszawy Stefan Starzyński.
1939 r. - 26.07
- Dowódca Floty otrzymał rozkaz generalnego inspektora Sił Zbrojnych dotyczących obrony Gdyni oraz rozkaz Sztabu Generalnego o nadaniu inspektorowi Armii w Toruniu, generałowi dywizji Władysławowi Bortnowskiemu prawa inspekcjonowania oddziałów lądowych dowódcy Floty na Obszarze Nadmorskim.
1939 r. - 27.07
- Uroczyste poświęcenie bandery na m/s „Chrobry", należącym do Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.„ przed inauguracyjnym rejsem do portów Ameryki Północnej, z udziałem Biskupa Morskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, który podczas tej uroczystości wygłosił swą ostatnią homilię na polskim Wybrzeżu. Kapitanem statku został Edward Pacewicz.
1939 r. - 28.07
- Wizyta w Gdyni Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka.
1939 r. - 29.07
- Witold Gombrowicz wypłynął z Gdyni na pokładzie transatlantyku „Chrobry" w rejs do Ameryki Południowej, wraz z 1042 pasażerami na pokładzie. Do kraju nigdy już nie powrócił. Z tej podróży zrodziła się powieść pt. „Transatlantyk".
1939 r. - 30.07
- W Gdyni odbyły się II Ogólnopolskie Zawody Zręcznościowe Pracowników Gastronomii z udziałem ponad 300 kelnerów.
1939 r. - 30.07
- Zakończył się w Gdyni turniej tenisowy „Międzynarodowe Zawody o Mistrzostwo Polski".
1939 r. - 31.07
- Wizyta w Gdyni generała-dywizji Władysława Bortnowskiego, Dowódcy Okręgu Korpusu w Toruniu. Narada w Komisariacie Rządu. Inspekcja jednostek wojskowych. Wydano wytyczne do opracowania nowego planu obrony.
1939 r. - 01.08
- Oddano (w stanie surowym) budynek „Domu Żeglarza" przy Alei Zjednoczenia 3.
1939 r. - 02.08
- Do portu w Gdyni powrócił „Zawisza Czarny".
1939 r. - 03.08
- W Gdyni na Skwerze Kościuszki odbyły się wyścigi rowerowe dla dzieci.
1939 r. - 04.08
- Do portu w Gdyni wpłynął motorowiec m/s „Sobieski".
1939 r. - 05.08
- Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża otrzymał wytyczne w zakresie prowadzenia działań wojennych. Zasadniczym zadaniem była obrona Kępy Oksywskiej.
1939 r. - 07.08
- Na wspólnej konferencji władz wojskowych i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu podjęto decyzję o ewakuacji towarów z portu, zgromadzeniu zapasów żywności na 7 dni i przygotowaniu urzędów państwowych do ewakuacji do Włodzimierza Wołyńskiego.
1939 r. - 08.08
- Pożegnanie „Zawiszy Czarnego" wypływającego z Gdyni w rejs do Karlskrony.
1939 r. - 10.08
- W gdyńskiej Stoczni Jachtowej wybuchł pożar.
1939 r. - 14.08
- Do portu w Gdyni powrócił „Dar Pomorza" z rejsu z rejsu do Tallina.
1939 r. - 15.08
- Z okazji Święta Żołnierza i Marynarza Polskiego zorganizowano wiec na Placu Grunwaldzkim w Gdyni.
1939 r. - 17.08
- Do Gdyni z wizytą przyjechali dziennikarze amerykańscy, angielscy i litewscy.
1939 r. - 17.08
- Dowódca floty, kontradmirał Józef Unrug przeniósł się ze sztabem z Gdyni na Hel.
1939 r. - 17.08
- W gdyńskim porcie powitano transatlantyk m/s „Batory".
1939 r. - 18.08
- „Dar Pomorza" wychodzi w swój ostatni rejs przed wybuchem II wojny światowej. Do macierzystego portu powróci z internowania w Szwecji dopiero po zakończeniu wojny.
1939 r. - 18.08
- Pożegnano „Dar Pomorza" wypływający w ostatni przed wybuchem wojny rejs do Lipawy (Łotwa).
1939 r. - 19.08
- Transatlantyk m/s „Batory" wypłynął z Gdyni do Kopenhagi z grupą 700 turystów z Polski.
1939 r. - 19.08
- Z grupą 50 harcerzy powrócił do Gdyni „Zawisza Czarny".
1939 r. - 20.08
- Statki Polskiej Marynarki Handlowej znajdujące się w Gdyni otrzymały rozkaz opuszczenia portu.
1939 r. - 22.08
- Motorowiec m/s „Batory" powrócił do Gdyni z rejsu do Kopenhagi.
1939 r. - 22.08
- W porcie gdyńskim pożegnano transatlantyk m/s „Sobieski" płynący do Rio de Janeiro.
1939 r. - 22.08
- Z Gdyni do Kalmaru wypłynęło 5 jachtów ZHP: „Zawisza Czarny", „Juhas", „Zbójnik", „Baca" i „Ceper". Dowódcą zespołu był generał Mariusz Zaruski.
1939 r. - 23.08
- W związku z podpisaniem paktu o nieagresji między ZSRR a III Rzeszą, w Gdyni zarządzono mobilizację alarmową.
1939 r. - 24.08
- Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, pułkownik Stanisław Dąbek otrzymał ustalenia dotyczące obrony Gdyni i Kępy Oksywskiej „do ostateczności".
1939 r. - 24.08
- Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej porucznik Stanisław Kosko został dowódcą uzbrojonego statku „Gdynia" - bazy dla zmilitaryzowanych kutrów rybackich.
1939 r. - 24.08
- Jednostki Lądowej Obrony Wybrzeża zajęły pozycje obronne.
1939 r. - 24.08
- Pożegnano transatlantyk m/s „Batory" wypływający z 450 pasażerami w rejs do Nowego Jorku.
1939 r. - 24.08
- Zarządzono tajną mobilizację kartkową 75% stanu osobowego Wojska Polskiego, która spowodowała wyjazd zmobilizowanych mieszkańców Gdyni do swoich jednostek.
1939 r. - 25.08
- Na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbył się wiec antywojenny, po którym tłum manifestujących ruszył ulicą Świętojańską. Zdemolowano konsulat niemiecki przy ulicy 10 Lutego 24.
1939 r. - 25.08
- Nad portem w Gdyni pojawiły się wywiadowcze samoloty niemieckie.
1939 r. - 26.08
- Do Gdyni przybywają pierwsi polscy uchodźcy z Wolnego Miasta Gdańska. Rozpoczęto formowanie III Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej. Początek akcji kopania schronów przeciwlotniczych na obrzeżach miasta.
1939 r. - 27.08
- Jacht Władysława Wagnera „Zjawa III" dotarł do portu w Gdyni bez właściciela. Kapitana Wagner został w szpitalu w Plymouth.
1939 r. - 27.08
- Samoloty niemieckie rozpoczęły loty wywiadowcze nad miastem.
1939 r. - 28.08
- Komendant Wyszkolenia Technicznego Floty kapitan Mieczysław Iwański otrzymał rozkaz zorganizowania i dowodzenia Kolumną Gdyńskich Autobusów MPK (34 pojazdy).
1939 r. - 28.08
- Zakończenie ewakuacji statków z portu gdyńskiego. Jako ostatnie wyszły s/s „Kromań" i s/s „Lida".
1939 r. - 29.08
- W Komisariacie Rządu odbyła się konferencja z udziałem generała Władysława Bortnowskiego, który wydał rozkaz zaminowania portu gdyńskiego.
1939 r. - 29.08
- Zmobilizowano 24 kutry rybackie, z których utworzono Grupę Kutrów pod dowództwem kapitana Alfreda Jougana.
1939 r. - 30.08
- Dywizjon kontrtorpedowców: „Burza", „Błyskawica" i „Grom" opuścił Gdynię, płynąc do Wielkiej Brytanii. W Gdyni pozostał ORP „Wicher".
1939 r. - 30.08
- Ukazało się obwieszczenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o powszechnej mobilizacji. Komisarz Rządu wprowadził zakaz wyszynku alkoholu na terenie miasta.
1939 r. - 31.08 -
Major Stanisław Hochfeld zorganizował „Batalion Kaszubski", złożony z 200 ochotników, pozostających do dyspozycji dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. Gdynię zamieszkuje 120 tysięcy osób (12 miejsce w kraju), miasto zajmuje powierzchnię 66 km kwadratowych (6 miejsce w kraju).
1939 r. - 31.08
- W Gdyni rozpoczęto ewakuację Komisariatu Rządu.

Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama