Historia dzielnicy - kalendarium skrót - najważniejsze wydarzenia

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia od początku do czasów obecnych

Dzielnica Śródmieście obejmuje swym zasięgiem większość terenów dawnej wsi Gdynia.Do roku 1926 historia Gdyni i obecnego Śródmieścia w zasadzie się pokrywa.

Umieszczone niżej kalendarium przedstawia daty mające istotne znaczenie dla dzisiejszej dzielnicy Śródmieście. Nazwy ulic podawane są w aktualnym brzmieniu.

 

1902 r. - W Gdyni, wsi rolniczo-rybackiej powstaje spółka akcyjna mająca na celu przystosowanie wsi do potrzeb letników i nadanie jej charakteru uzdrowiskowo- wypoczynkowego.
1904 r.
-
Gdyńskie Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich inauguruje działalność kąpieliska morskiego, oddaje do użytku Dom Kuracyjny ( Kurhaus ). Wytyczenie Alei Kuracyjnej prowadzącej od dworca kolejowego wprost nad morze - dzisiejszej ul. 10 Lutego.
1908 r.
- Zakończono budowę Alei Kuracyjnej. Wzdłuż niej zaczęły powstawać pensjonaty obsługujące ruch turystyczny.
1917
r. - Powstaje pierwszy stały hotel - „ Pod Starym Dębem „ - przy ul. Portowej.
1922 r.
- Rozpoczęcie budowy kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, pierwszej świątyni w Gdyni - przy ulicy Świętojańskiej. 3 maja 1924 r. odbyła się konsekracja, zakończenie budowy nastąpiło jesienią 1927r. Grunt pod budowę kościoła bezpłatnie przekazała Elżbieta Skwiercz.
1922 r.
- 23.09. - Sejm RP przyjął ustawę o budowie w Gdyni portu morskiego.
1925
r. - 30.12. Wydano Rozporządzenie Rady Ministrów wyłączające Oksywie z powiatu puckiego, a Gdynię, Grabówek i Chylonię z powiatu wejherowskiego. Regulacje te były podstawą do przyznania praw miejskich Gdyni i utworzenia powiatu morskiego.
1926
r. - 10.02. - Rada Ministrów nadaje Gdyni prawa miejskie. W związku z organizacją struktur miasta wydzielone zostają dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, Oksywie, Obłuże, Grabówek.
            
- Pierwszy budynek Magistratu ( nieistniejący ) stanął na rogu ul. Świętojańskiej i Derdowskiego
             - 13.10 - rozpoczęło działalność pierwsze kino w mieście – „Czarodziejka”. Stanęło na zapleczu   placu przy rogu ul. 3 maja i 10 lutego.
            
- Oddanie do użytku nowego dworca kolejowego.
1927 r.
- Początek utwardzania ulic miasta. Jako pierwsze wybrukowano ul. Świętojańską, Portową i Plac Kaszubski. Słynny dąb gdyński pozostawiono na środku ulicy Portowej, otaczając go ochronnym obmurowaniem.
            
- W nowo wybudowanej szkole rozpoczęto rok szkolny 1927/28. Powstała najkrótsza ulica dzielnicy: Szkolna.
            
- Początek istnienia transportu miejskiego. Firma Szandrach - Czarnowski uruchomiła połączenie autobusowe pomiędzy Śródmieściem i Oksywiem
             - Rozpoczęło działanie ambulatorium Sióstr Szarytek przy Placu Kaszubskim - protoplasta Szpitala Miejskiego.
1928 r.
- Przebudowa ( wyprostowanie ) ul. Starowiejskiej.
            
- Przeniesienie Magistratu do nowej siedziby - budynku przy ul. Starowiejskiej 50
             - Początek oświetlania ulic Śródmieścia
             - Rozpoczęcie prac wodociągowo- kanalizacyjnych, pierwsza umowa obejmowała 16 ulic Śródmieścia.
            
- Zmiana charakteru ulicy 10 Lutego - w miejsce pensjonatów powstają budynki użyteczności publicznej m.in. banki, poczta.
            
- 26.10 - rozwiązano Radę Miejską i w jej miejsce powołano 4 listopada Komisarza Rządu.
1930 r.
 
- Ukończenie brukowania głównych ulic dzielnicy: 10 Lutego, Podjazd, Starowiejskiej, Abrahama, Szkolnej, Kościelnej i Chrzanowskiego.
             
- Oddanie do użytku nowego budynku Komisariatu Rządu przy ul. Świętojańskiej.
1934 r.
- Rozebranie Domu Kuracyjnego w ramach regulacji osi ul. 10 Lutego - Skwer Kościuszki - Molo Południowe.
1936 r.
- Oddanie do użytku budynku Sądu Okręgowego przy Placu Konstytucji.
            
- Działalność rozpoczęło Muzeum Miejskie w Gdyni. Jego zbiory uległy rozproszeniu w czasie II Wojny Światowej.
1937 r.
- Likwidacja „ małpiego gaju” - niewielkiego zagajnika na końcu Skweru Kościuszki, zasłaniającego widok na nowe Molo Południowe.
            
- Ukończenie budowy i uruchomienie działalności Miejskiej Hali Targowej.
1938 r.
- Początek budowy Dzielnicy Reprezentacyjnej; przed wybuchem wojny wykonano fontannę na Skwerze Kościuszki oraz budynki Stacji Morskiej i Domu Żeglarza Polskiego na Molu Południowym.
1939 r.
- 14.09 -  Niemcy wkraczają do Śródmieścia.
             -
Zmiana nazwy miasta ( Gotenhafen ); początek wysiedleń z miasta i przede wszystkim ze Śródmieścia. Dzielnicę zasiedlają - poza urzędnikami - głównie Niemcy bałtyccy.
1940 r.
- Gdynia liczy 90 tys.. Mieszkańców, w tym 27 tys.. Niemców.
1943 r.
-  We wrześniu Niemcy uruchamiają pierwszą linię trolejbusową - Zarząd Miasta - dworzec  Gdynia Chylonia.
1945 r.
 
- 28.03 Armia Czerwona zajmuje większość Gdyni, w tym Śródmieście.
             
- 04.04 - Lokombila parowa z tartaku M. Krenskiego stała się pierwszym źródłem prądu dla Śródmieścia.
              - 09.04
- Oddano do użytku wyremontowany budynek Poczty przy ul. 10 Lutego.
              - 18.04 -
Ze stacji Gdynia Główna odjechał pierwszy pociąg do Gdańska.
              - 29.06 -
Na Skwerze Kościuszki odbyły się pierwsze po wojnie uroczystości Święta Morza.
              - 02.06 -  W czasie manifestacji na pl. Grunwaldzkim uroczyście udekorowano uczestników obrony Wybrzeża w 1939 r.
1946 r. - 19.03 -  Uruchomiono pierwszą po wojnie linię trolejbusową na trasie Zarząd Miejski - pl. Kaszubski.
1953 r.
- Odsłonięcie Pomnika Braterstwa Polsko – Radzieckiego na Skwerze Kościuszki.
1958 r.
- 16.03 - Otwarcie Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul.Świętojańskiej.
1959
r.
- Przeniesienie Teatru Muzycznego z Gdańska do Gdyni. Teatr rozpoczyna działalność w siedzibie przy ul. Bema 26.
             - 04.07 -  Do użytku oddano dworzec SKM. Na piętrze ORBIS uruchomił luksusową kawiarnię z salą dansingową.
1960 r.
- 26.06
- ORP „Burza” stanął jako okręt – muzeum przy Molu Południowym.
1961 r.
- 27.06
- Przekazano do użytku basen Żeglarski im. Gen. Mariusza Zaruskiego.
1963 r.
-  14.06
-  Otwarcie „Domu Rzemiosła” -  ul. 10 Lutego 33.
1966 r.
-  25.09 -  Odsłonięcie pomnika Harcerzy Gdyńskich u stóp Kamiennej Góry.
1970 r
.
- 15 -17.12 - Wydarzenia Grudniowe. Poza masakrą przed Stocznią Gdyńską protesty i pochody miały miejsce głównie w Śródmieściu.
1971 r.
- 23.06 - rozpoczyna działalność Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie MiR w przedwojennej siedzibie Stacji Morskiej na Molu Południowym.
1973 r.
  - 30.12 - Przekształcono Teatr Ziemi Gdańskiej w Teatr Dramatyczny w Gdyni z siedzibą w Domu Rzemiosła.
1976 r.
 
- 19.06 - Odsłonięcie pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego na końcu Mola Południowego.
1977
r.  - 15.03 - Otwarcie nowego Dworca Żeglugi Przybrzeżnej.
             
- 15.05 - Konsekracja Kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka. Budowę kościoła rozpoczęli Ojcowie Redemptoryści w 1972r.
1983 r.
- Rozpoczyna działalność Muzeum Miasta Gdyni. Dyrekcja zostaje ulokowana w Domku Abrahama przy ul. Starowiejskiej.
           
- 14.04 -  Oddano do użytku hotel „Gdynia”.
1987
r.
- 11.06 - Jan Paweł II odprawia mszę na Skwerze Kościuszki. Uczestniczy w niej około pół miliona ludzi.
1990 r.
- Początek zmian nazw części ulic w dzielnicy.
            
- 22.07 - Przeniesienie „ Nataszy „ - Pomnika Braterstwa Polsko- Radzieckiego na Cmentarz Obrońców Wybrzeża i Żołnierzy Radzieckich w Redłowie.
1991 r.
- 12.06 -  Honorowe obywatelstwo Gdyni otrzymał ks. prałat Hilary Jastak - pierwszy, długoletni proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – „w uznaniu wybitnych, godnych najwyższego szacunku i wdzięczności zasług położonych dla mieszkańców Gdyni na polach działalności duszpasterskiej, charytatywnej, umacniania więzi społeczności kaszubskiej, wspierania niezależnych ruchów społecznych.”
1992 r.
- Wydzielenie Kamiennej Góry ze Śródmieścia jako samodzielnej Dzielnicy.
1994 r.
- 03.10 - odsłonięto pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. 10 Lutego.
1998 r.
- 08.02 - Odsłonięcie pomnika „Ofiar terroru komunistycznego z lat 1939- 1989” przy ul. Puławskiego
             - 04.12 - otwarcie Domu Handlowego „ Batory”.
1999 r.
- 22.02 -  została po raz pierwszy wybrana Rada Dzielnicy Śródmieście.
2000 r.
- 28.07 - otwarto Centrum Rozrywki Gemini Silverscreen.( obecnie Multikino)
2001 r.
- 23.06 - Odsłonięto pomnik Antoniego Abrahama na pl.Kaszubskim.
2002 r.
- 23.06 - Otwarcie zmodernizowanego odcinka ul. Świętojańskiej -  od ul. Żwirki i Wigury do ul. 10 Lutego.
2003 r.
- 23.02 - Odbyły się wybory do Rad Dzielnic.
            
- 21.10 - Otwarcie zmodernizowanego odcinka ul.Świętojańskiej – od ul.Żwirki i Wigury do al.Piłsudskiego.
2004 r.
- 16.10 - Otwarcie Centrum Kwiatkowskiego.
2005 r.
- 08.-09.07 - Na Molu Południowym odbyła się pierwsza edycja festiwalu Opener.
2006
r. - W marcu wpisano do rejestru zabytków ruchomych Krzyż Rybacki im. Tadeusza Wendy stojący przy ul. Waszyngtona. Krzyż został postawiony przez rybaków w 1922 r. (możliwe, że w miejsce innego, stojącego wcześniej). Przesunięty w czasie budowy Portu Tymczasowego został zniszczony przez Niemców w 1939 r. Obecny Krzyż zrekonstruowano w 1945 r.
2007 r.
- Do rejestru zabytków wpisano Śródmieście Gdyni. Historyczny układ urbanistyczny dokumentuje trzy główne fazy osadnicze: wiejską, letniskową i miejską.
2009 r.
- 14.08 -  oddano do użytku Sea Towers – najwyższy apartamentowiec w Polsce.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama