Historia dzielnicy - kalendarium od 2000 roku

Wkraczamy w nowe tysiąclecie 

2000 r. - 09.01 - Gdynianie wzięli udział w VIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jak zawsze okazali się hojni. Zebrano 140 tysięcy złotych na sprzęt medyczny, umożliwiający przeprowadzenie w warunkach domowych dializy chorym na nerki dzieciom.
2000 r. - 17.01
 - Zmarł nagle na zawał serca ksiądz prałat dr Hilary Jastak, honorowy obywatel Gdyni, budowniczy kościoła NSPJ i wieloletni proboszcz parafii. Ze względu na pochodzenie oraz aktywną działalność na rzecz ruchu kaszubskiego, nazywany był powszechnie „Królem Kaszub". Był ojcem duchowym czterech gdyńskich pokoleń, człowiekiem o niezwykłej dobroci, niosącym pomoc najbardziej potrzebującym. Gdynia poniosła niepowetowaną stratę.
2000 r. - 21.01
 - Został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną ulicy Świętojańskiej. Podstawowym założeniem konkursu było stworzenie „salonu śródmieścia Gdyni". Zwyciężył Warsztat Architektoniczny Sopot, prowadzony przez Krzysztofa Kozłowskiego.
2000 r. - 22.01
 - Odbył się pogrzeb św. p. księdza prałata Hilarego Jastaka, z udziałem blisko 3000 wiernych. Pogrzeb z honorami wojskowymi stał się wielką manifestacją nie tylko gdynian, czy Kaszubów, ale także licznych gości przybyłych z głębi kraju, w tym również zawsze wiernych i solidarnych górników. Miejscem pochówku, zgodnie z wolą zmarłego i przywilejem budowniczego kościoła, jest krypta na zewnątrz dolnego kościoła, od strony ulicy Batorego.
2000 r. - 25.01
 - Zarząd Miasta podjął uchwałę w sprawie monitoringu miasta. System ma powstać do roku 2002. W Gdyni zostanie zainstalowanych 16 kamer, z których miasto będzie obserwowane przez Policję.
2000 r. - 27.01
 - „Szel-Sat" sp. z o.o. dokonał wydzielenia programów lokalnych z działalności operatorskiej. Powstała firma „Tele-Top".
2000 r. - 10.02
 - Podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 74 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, wręczono akt Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdyni ostatniemu Prezydentowi II RP na obczyźnie Ryszardowi Kaczorowskiemu.
2000 r. - 13.02
 - Setne urodziny obchodziła gdynianka, pani Pelegia Deylla
2000 r. - 17.02
 - Powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marynarza Polskiego, którego celem jest uhonorowanie marynarzy polskich, którzy walczyli i polegli podczas II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli na stanowisku pracy.
2000 r. - 22.02
 - Zarząd Miasta zadecydował o rozpoczęciu programu pilotażowego "Szkoły otwarte". Jest to program na rzecz otwarcia budynków oświatowych dla gdynian wszystkich generacji. Obecnie funkcjonuje on w 9 szkołach, proponując atrakcyjna i niedrogą ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.
2000 r. - 06.03 -
 Została podpisana umowa między Miastem Gdynia, a Dowództwem Marynarki Wojennej, w sprawie wspólnej realizacji siedziby Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej RP.
2000 r. - 11.03
 - Teatr Miejski w Gdyni przyjął imię Witolda Gombrowicza. Tego dnia odbyła się również premiera „Operetki" w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.
2000 r. - 06.04
 - Prezydent Wojciech Szczurek wręczył nagrody artystom gdyńskich scen za rok 1999. Otrzymali je: Leszek Możdżer, Kazimierz Guzowski i Stefan Iżyłowski
2000 r. - 17.04
 - Rozstrzygnięty został konkurs Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Z Gdyni... do Seattle". Nagrodami dla pięciu najlepszych były stypendia językowe w Stanach Zjednoczonych.
2000 r. - 20.04
 - Gdynia została wyróżniona w organizowanym przez Polskie Biuro EXPO 2000 Krajowej Izby Gospodarczej konkursie na scenariusz udziału Polski w Światowej Wystawie "EXPO AM MEER" w Wilhelmshaven. Wystawa ta towarzyszyła imprezie HANNOWER EXPO 2000. Scenariusz przygotowali Tomasz Banel, Małgorzata Dehmel i Sławomir Kitowski.
2000 r. - 28.04
 - Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego otrzymał tytuł "Szpitala przyjaznego dziecku" od Polskiego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią działającego przy UNICEF.
2000 r. - 06.05
 - Rozstrzygnięto konkurs "Gdynia bez barier" zorganizowany przez Miasto Gdynia i Fundację „Polska bez barier".
2000 r. - 11.05
 - Rozstrzygnięto I Konkurs Prezydenta Miasta "Gdyńska Złota Waga" za najlepsze gdyńskie sklepy. Na 23 laureatów głosowali mieszkańcy poszczególnych 22 dzielnic.
2000 r. - 12.05 
- W partnerskim mieście Karlskrona odbyła się uroczystość nadania imienia "Placu Gdyńskiego" skwerowi przy terminalu promowym.
2000 r. - 26.05
 - Rozpoczęły się VIII Igrzyska Miast Bliźniaczych, w których wzięła udział młodzież z Aalborga, Kaliningradu, Kłajpedy, Karlskrony, Kilonii, Kundy, Liepai i Gdyni.
2000 r. - 27.05
 - 10 rocznica pierwszych w Polsce po II wojnie światowej, demokratycznych wyborów samorządowych.
2000 r. - 27.05
 - Podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 10 lecia polskiego samorządu Rada Miasta Gdyni uhonorowała Franciszkę Cegielską swym najwyższym wyróżnieniem Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
2000 r. - 01.06
 - Rozpoczął działalność Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, którego założycielami są Skarb Państwa i Gmina Gdynia, po uprzedniej inkorporacji Portu Gdynia Holding SA.
2000 r. - 18.06
 - "Horyzont II" - statek badawczo-szkoleniowy WSM w Gdyni wyrusza w swój pierwszy rejs na Spitsbergen.
2000 r. - 27.06
 - Do Gdyni wpłynął jeden z największych statków pasażerskich na świecie - jedenastopiętrowy amerykański statek  "Millenium" ", z ponad tysiącosobową załogą i dwoma tysiącami pasażerów na pokładzie (85000 BRT). Ustanowił rekord największego statku pasażerskiego w historii gdyńskiego portu. Do tej pory był to statek "Century" (70000 BRT)
2000 r. - 28.06
 - Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Gdańska i Sopotu oraz PKP, dotyczącego integracji komunikacyjnej.
2000 r. - 01.07
 - W Urzędzie Miasta rozpoczął pracę Miejski Rzecznik Konsumentów.
2000 r. - 08.07
 - Gdynianin, pan Józef Pepliński obchodził setne urodziny.
2000 r. - 10.07
 - Występem światowej sławy gwiazdy muzyki bluesowej i jazzowej - B.B.Kinga rozpoczął się kolejny festiwal „Gdynia Summer Jazz Days"
2000 r. - 21.07
 - Na Skwerze Kościuszki odbyły się uroczystości z okazji 10 lecia powołania Straży Miejskiej w Gdyni.
2000 r. - 28.07
 - Zaczął funkcjonować system monitoringu wizyjnego ulic Gdyni, który ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Zainstalowano 8 kamer, które obejmują swym zasięgiem Skwer Kościuszki i Bulwar Nadmorski.
2000 r. - 29.07
 - Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini" urządziło wielki festyn inaugurujący jego działalność.
2000 r. - 29.07
 - Statek badawczo-szkoleniowy WSM w Gdyni "Horyzont II" przybywa do Wilhelmshaven, gdzie bierze udział w wystawie EXPO 2000.
2000 r. - 09.08
 - Gdyńska firma "Mega" oddała do użytku Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini" przy Skwerze Kościuszki
2000 r. - 11.08
 - Rozpoczęły się Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich "Idea Gdynia Sailing Days". Była to pierwsza z cyklu imprez promujących Żeglarskie Mistrzostwa Świata, które w przyszłości będą odbywały się w Gdyni.
2000 r. - 15.08
 - Setne urodziny obchodził gdynianin, pan Mieczysław Adamowicz.
2000 r. - 23.08
 - Rada Miasta Gdyni nadała Andrzejowi Wajdzie Honorowe Obywatelstwo Gdyni.
2000 r. - 04.09
 - Gdynia rozpoczęła ogólnopolską kampanię reklamową miasta, pod hasłem "Gdy inwestujesz...Gdynia" Jej celem jest przyciągnięcie do Gdyni nowych inwestorów.
2000 r. - 08.09
 - Rozstrzygnięty został VI konkurs Zarządu Miasta na najpiękniejszy balkon i taras w Gdyni. Główne nagrody zdobyli Helena i Jerzy Augustyn oraz Ludwika Wasilewska.
2000 r. - 19.09
 - Rozpoczął się XXV Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2000 r. - 20.09
 - Rozpoczął się Kongres Organizacji Pozarządowych z Europejskich Miast Partnerskich - „Baltica 2000". Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Miast Bliźniaczych Gdyni.
2000 r. - 22.09
 - Gdynia otrzymała nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Związek Miast Polskich pod hasłem "Promocja naszego miasta" - za opracowanie materiałów promocyjnych i reklamowych.
2000 r. - 17.10
 - Komandor podporucznik w stanie spoczynku Franciszek Pióro został awansowany do stopnia komandora. Nominację tę wręczył Dowódca Marynarki Wojennej admirał Ryszard Łukasik na pokładzie Okrętu - Muzeum ORP "Błyskawica". Franciszek Pióro liczący 103 lata jest najstarszym marynarzem pamiętającym czasy formowania polskich sił morskich.
2000 r. - 19.10
 - W Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini" odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu SuPortNet w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem tego projektu jest wzmocnienie sieci portów jachtowych poprzez modernizacje istniejących i tworzenie nowych.
2000 r. - 20.10
 - Franciszka Cegielska otrzymała Medal Honorowy Związku Miast Polskich za szczególny wkład wniesiony do działalności Związku podczas sprawowania funkcji prezydenta Gdyni i wiceprezesa Związku w latach 1991 - 1999.
2000 r. - 22.10
 - Zmarła Franciszka Cegielska, Minister Zdrowia, Poseł na Sejm RP, Prezydent Gdyni w latach 1990-1998. W Gdyni ogłoszono siedmiodniową żałobę.
2000 r. - 29.10
 - Na Cmentarzu Witomińskim odbył się pogrzeb Franciszki Cegielskiej. W uroczystości wzięło udział ponad dziesięć tysięcy osób, w tym około stuosobowa delegacja z kręgów parlamentarno-rządowych, z premierem Jerzym Buzkiem na czele.
2000 r. - 30.10 
- Podczas XXIII sesji Rada Miasta uczciła pamięć zmarłej 22 X 2000 roku Franciszki Cegielskiej, nadając Jej imię węzłowi komunikacyjnemu u zbiegu ulic Śląskiej, Kieleckiej i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Węzeł ten jest początkiem wielkiego przedsięwzięcia inwestycyjnego Gdyni o roboczej nazwie "Droga Różowa". Będzie to w przyszłości trasa odciążająca Aleję Zwycięstwa, aż do granic z Sopotem.
2000 r. - 02.11
 - Zmarła Sue Ryder, Honorowa Obywatelka Gdyni, wielka przyjaciółka Polski, założycielka Fundacji, dzięki której od 1953 roku w kilkunastu krajach świata powstało ponad 100 domów opieki dla cierpiących, chorych i opuszczonych, fundatorka oddziału onkologicznego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie.
2000 r. - 06.11
 - "Horyzont II"- statek WSM w Gdyni po raz pierwszy wyrusza w rejs na Antarktydę
2000 r. - 10.11
 - Został reaktywowany Związek Towarzystw w Gdyni. Związek ten działał w latach 1928-1939, reprezentując ponad 50 stowarzyszeń. Obecnie należy do niego 15 organizacji społecznych.
2000 r. - 01.12
 - Zainaugurowano konkurs "Gdyńska Szopka". W witrynach ponad 40 sklepów i punktów usługowych przy ul. Świętojańskiej zaprezentowano 126 szopek wykonanych przez 77 artystów ludowych z całego kraju. Mieszkańcy Gdyni mogą głosować na najpiękniejsze szopki.
2000 r. - 02.12
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy uhonorowało prezydenta Wojciecha Szczurka Medalem Integracji za kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności za osobiste zaangażowanie w realizację programu "Gdynia bez barier".
2000 r. - 18.12
 - "Horyzont II" kotwiczy w pobliżu stacji polarnej na Wyspie Króla Jerzego w Zatoce Admiralicji (Antarktyka).
2001 r. - 05.02 
- Gmina Miasta Gdyni i Uniwersytet Gdański podpisały list intencyjny w celu zacieśnienia różnorodnych form współpracy w szczególności uwzględniających specyfikę morskiego i handlowego charakteru Miasta Gdyni.
2001 r. - 11.02 
- Z okazji 75 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich odbyła się wielka jubileuszowa biesiada gdynian na terenie WTC-Expo.
2001 r. - 14.02
 - Został zainaugurowany w Gdyni dziesięcioletni Program Prewencji Chorób Serca i Naczyń „Gdynia-Kard" dla gdyńskich pięćdziesięciolatków. Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowań i śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.
2001 r. - 19.02
 - Została otwarta siódma już w Gdyni świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z dzielnicy Śródmieście.
2001 r. - 24.02
 - W Kundzie (Estonia) podpisana została umowa o współpracy tego miasta z Gdynią, która odtąd ma swoje miasta siostrzane we wszystkich państwach basenu Morza Bałtyckiego.
2001 r. - 27.02
 - Wzdłuż ulicy Świętojańskiej, alei Marszałka Piłsudskiego, ulicy Władysława IV i 10 Lutego odbył się zainicjowany przez Marka Kotańskiego w całej Polsce "Gwiaździsty szlak czystych serc". Manifestacja przebiegała pod hasłem: "Nie wolno umierać przez narkotyki".
2001 r. - 01.03 
- Został rozstrzygnięty konkurs pt. "Zapraszamy ptaki do Gdyni" ogłoszony przez Urząd Miasta i Ogólnopolskie Towarzystwo Miłośników Ptaków. W konkursie wzięło udział 100 uczniów, którzy zbudowali 108 budek lęgowych.
2001 r. - 02.03
 - W Centrum Kultury i Rozrywki "Gemini" rozpoczęły się III Ogólnopolskie Spotkania Podróżników.
2001 r. - 22.03 
- W Gdyni rozpoczęło się XXI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. W obradach uczestniczył Premier Rządu RP - Jerzy Buzek.
2001 r. - 01.04
 - Setne urodziny obchodził Antoni Borkowski, urodzony na Wileńszczyźnie, mieszkaniec Gdyni od 1956 roku.
2001 r. - 03.04
 - Setne urodziny obchodził Aleksander Bondarowicz, mieszkaniec Gdyni od 1945 roku.
2001 r. - 07.04
 - Odbyły się w Gdyni obchody 60 rocznicy śmierci legendarnego generała Mariusza Zaruskiego, oficera kawalerii, marynarza, taternika, literata, malarza, pioniera żeglarstwa morskiego w Polsce, działacza niepodległościowego, kapitana harcerskiego statku szkoleniowego "Zawisza Czarny", jednego z twórców Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego".
2001 r. - 19.04
 - W Gdyni odbyło się Międzynarodowe Forum Inwestycyjne - "Gdy inwestujesz... Gdynia" pod patronatem Premiera RP Jerzego Buzka i Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego. Głównym celem forum jest zaproszenie do Gdyni potencjalnych inwestorów.
2001 r. - 28.05
 - Na pokładzie "Daru Pomorza" odbyło się wodowanie książki Ewy Ostrowskiej pt. "Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany."
2001 r. - 31.05
 - Do Gdyni wpłynął drugi, co do wielkości w świecie, rosyjski żaglowiec "Kruzenstern". Żaglowiec zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim.
2001 r. - 31.05
 - W Gdyni została otwarta nowa galeria sztuki o nazwie "Ratusz". Działalność galerii zainaugurowała wystawa prac malarskich 14 letniej gdynianki - Oli Prusinowskiej, ilustratorki "Bajek i baśni gdyńskich" Krzysztofa Wójcickiego.
2001 r. - 18.06 
- Otwarcie magazynu paszowego w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Porcie Gdynia
2001 r. - 22.06
 - Na Placu Kaszubskim odsłonięto i poświęcono pomnik Antoniego Abrahama, syna Ziemi Kaszubskiej, bojownika o jej polskość.
2001 r. - 28.06
 - W Gdyni przy ul. Traugutta zostało otwarte Biuro Porad Obywatelskich, utworzone przez stowarzyszenie "Razem".
2001 r. - 30.06
 - W Gdyni rozpoczął się XVI Festiwal Piosenki Morskiej.
2001 r. - 01.07
 - Wystrzałem armatnim zainaugurowano uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej wycieczkowca "Birka Princess", bandery fińskiej, w Alei Statków na Nabrzeżu Pomorskim. Od tego dnia statki pasażerskie zawijające do Gdyni będą honorowane tablicami pamiątkowymi.
2001 r. - 06.07
 - Przy Nabrzeżu Pomorskim zacumował statek "Logos II" - pływająca księgarnia z pół milionem książek. Statek należy do chrześcijańskiej, charytatywnej organizacji Educational Book Exhibits, która promuje wzajemne zrozumienie, wiedzę i tolerancję między narodami, m.in. przez wymianę kulturalną oraz "pływającą księgarnię".
2001 r. - 06.09 -
 Setne urodziny obchodziła Janina Cichowska, mieszkanka Gdyni od 1933 roku.
2001 r. - 10.09
 - "Dar Młodzieży" powraca do Gdyni z regat Cutty Sark Tali Schip's Races z honorową nagrodą "Cape Horn Trophy 2001".
2001 r. - 10.09
 - W Gdyni rozpoczął się XXVI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
2001 r. - 01.10 
- Zmarł harcmistrz Edmund Śmierzchalski, wspaniały człowiek, gdynianin, komendant Tajnego Hufca Harcerzy - Armii Krajowej w Gdyni.
2001 r. - 04.10
 - U zbiegu ulic Polskiej, Janka Wiśniewskiego i Czechosłowackiej otwarto Węzeł Ofiar Grudnia' 70.
2001 r. - 11.10 
- Została oddana do eksploatacji druga część systemu monitoringu wizyjnego Śródmieścia Gdyni. Na cały system składało się 16 kamer monitorujących Bulwar Nadmorski, Skwer Kościuszki, Plac Grunwaldzki, ulicę Świętojańską i Władysława IV, okolice dworca PKP, SKM i Hali Targowej.
2001 r. - 31.10
 - Podczas festynu zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Śródmieście pod hasłem "Bezpieczeństwo nie jedno ma imię" odbyła się prezentacja "Lewiatana" 5 SG - wielozadaniowego transportera - nośnika uzbrojenia, wyprodukowanego przez gdyńską firmę HYDROMEGA.
2001 r. - 04.12
 - Odszedł na wieczna wachtę kpt.ż.w .Henryk Borakowski (ur. 1907), absolwent PSM w Gdyni z 1930 roku, wykładowca Państwowego Centrum Wychowania Morskiego (1950), dyrektor Szkoły Rybołówstwa Morskiego (1957 - 1961).1

Kalendarium opracowała K. Miszewska na podstawie  "Kalendarza Gdyńskiego" z roku 2002 wydanego przez IMPRIMATUR dla ZKM w Gdyni.

Wydarzenia

<<  Lutego 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Reklama
Reklama